Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas  
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos


STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (nuolatinės)


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

66

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL220B112541

Filosofija

6

SL220B112530

Politologija

6

SL220B112546

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SL220B112550

Studijų įvadas

3

SL220B112542

Viešojo administravimo teorijos

6

SL220B112549

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

36

Privalomieji dalykai

24

SL220B112536

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

SL220B112529

Lietuvos politinė sistema

6

SL220B112547

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SL220B112548

Studijų įvadas

3

SL220B112543

Vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6


Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL220B112560

Europos tapatybė

6

SL220B112551

Lyderystė

6

SL220B112558

Politinės ideologijos (anglų kalba)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL220B112553

ES politinė sistema

6

SL220B112552

Globalizacija ir tarptautinės institucijos

6

SL220B112544

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

SL220B112537

Pasaulio ekonomika

6

SL220B112538

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL220B112545

Gerovės valstybės modeliai

6

SL220B112532

Kursinis darbas

6

SL220B112539

Politinė komunikacija

6

SL220B112533

Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba

6

SL220B112531

Viešosios politikos analizė

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

SL220B112567

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

SL220B112554

Vystymosi politika

6

Pasirenkamieji dalykai

18

SL220B112535

Energetikos sektoriaus valdymas

6

SL220B112557

Europos Sąjungos institucijos ir administravimas (anglų kalba)

6

SL220B112564

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

SL220B112566

Lietuvos užsienio politika ir diplomatija

6

SL220B112568

Lygių galimybių politika

6

SL220B112540

Regionų politika

6

SL220B112562

Sveikatos politika

6

SL220B112534

Švietimo politika ir administravimas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL220B112556

Bakalauro baigiamasis darbas

15

SL220B112555

Praktika

15
 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747