Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HU618B102813

JK ir JAV šalityra

6

HU618B102801

Kalbotyros įvadas

6

HU618B102859

Studijų įvadas

6

HU618B102807

Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (1)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102829

Antroji užsienio kalba 1 (ispanų)

6

HU618B102861

Antroji užsienio kalba 1 (korėjiečių)

6

HU618B102832

Antroji užsienio kalba 1 (norvegų)

6

HU618B102831

Antroji užsienio kalba 1 (prancūzų)

6

HU618B102830

Antroji užsienio kalba 1 (vokiečių)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HU618B102825

Filosofija

6

HU618B102810

Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (2)

6

Gretinamoji leksikologija ir leksikografija6

HU618B102805

Vertimo pradmenys

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102836

Antroji užsienio kalba 2 (ispanų)

6

HU618B102863

Antroji užsienio kalba 2 (korėjiečių)

6

HU618B102834

Antroji užsienio kalba 2 (norvegų)

6

HU618B102833

Antroji užsienio kalba 2 (prancūzų)

6

HU618B102835

Antroji užsienio kalba 2 (vokiečių)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (3)6
Diskurso analizė6

HU618B102815

Literatūros analizės pagrindai

6

HU618B102806

Vertimo praktikumas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102839

Antroji užsienio kalba 3 (ispanų)

6

HU618B102865

Antroji užsienio kalba 3 (korėjiečių)

6

HU618B102840

Antroji užsienio kalba 3 (norvegų)

6

HU618B102838

Antroji užsienio kalba 3 (prancūzų)

6

HU618B102837

Antroji užsienio kalba 3 (vokiečių)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HU618B102816

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (socialinė sritis)

6

Dabartinė lietuvių kalba ir jos kultūra

HU618B102803

Vertimo praktika

6

HU618B102809

Visuotinė literatūra

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102841

Antroji užsienio kalba 4 (ispanų)

6

HU618B102867

Antroji užsienio kalba 4 (korėjiečių)

6

HU618B102843

Antroji užsienio kalba 4 (norvegų)

6

HU618B102844

Antroji užsienio kalba 4 (prancūzų)

6

HU618B102842

Antroji užsienio kalba 4 (vokiečių)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HU618B102811

Dalykinė anglų kalba ir vertimas (humanitarinė sritis)

6

Literatūros teksto analizė ir vertimas6
Šiuolaikinė pasaulio literatūra6

HU618B102818

Verstinio teksto redagavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102878

Antroji užsienio kalba 5 (ispanų)

6

HU618B102877

Antroji užsienio kalba 5 (korėjiečių)

6

HU618B102879

Antroji užsienio kalba 5 (norvegų)

6

HU618B102845

Antroji užsienio kalba 5 (prancūzų)

6

HU618B102846

Antroji užsienio kalba 5 (vokiečių)

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Literatūrinio teksto vertimas6
Vertimo technologijos6

HU618B102808

Redagavimo praktika

6

Kursinis darbas6

Pasirenkamieji dalykai

6

HU618B102876

Antroji užsienio kalba 6 (ispanų)

6

HU618B102875

Antroji užsienio kalba 6 (korėjiečių)

6

HU618B102880

Antroji užsienio kalba 6 (norvegų)

6

HU618B102851

Antroji užsienio kalba 6 (prancūzų)

6

HU618B102849

Antroji užsienio kalba 6 (vokiečių)

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HU618B102823

Bakalauro baigiamasis darbas

15

HU618B102822

Kvalifikacinė vertimo ir redagavimo praktika

9

Laisvai pasirenkamas dalykas

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747