Priėmimo sąlygos

Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra
0,4
Užsienio kalba (Anglų k.)
0,2
Egzaminas arba metinis pažymys

Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija
0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

* imamas tik matematikos brandos egzamino įvertinimas.

  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT

Konkursinio balo
skaičiuoklė

Prašymų registracija
(nuo birželio 1 d.)

Priėmimo taisyklės

   Semestro studijų kaina (2020 m.)    Nuolatinės studijos - 1320 eurų