Studijų dalykai

Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas Studijų dalykai pagal grupes Kreditai (ECTS)
1 KURSAS 60
1 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30
SN118B102723 Ekonomikos teorija 6

SN118B102732

Filosofija

6

SN118B102717

Matematika

6

SN118B102738

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Studijų įvadas

3

SN118B102702

Verslo pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

SN118B102740

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SN118B102741

Studijų įvadas

3

SN118B102720

Verslo vadyba

6

SN118B102716

Verslumas ir savisamda

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN118B102704

Finansų teisė

6

SN118B102710

Mokesčių teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

SN118B102724

Finansiniai sprendimai

6

SN118B102725

Matematiniai metodai ekonomikoje ir versle

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Asmeniniai finansai

6

SN118B102711

Finansinė apskaita

6

SN118B102712

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

SN118B102726

Verslo statistika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN118B102733

Verslo lyderystė

6

SN118B102718

Verslo logistika

6

SN118B102727

Žmogiškųjų išteklių valdymas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN118B102729

Elektroniniai atsiskaitymai

6

SN118B102728

Elektroninio verslo valdymas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

SN118B102721

Paslaugų rinkodara

6

SN118B102708

Verslo ryšių valdymas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN118B102734

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

SN118B102706

Pardavimų vadyba

6

SN118B102703

Tarptautinis verslas

6

SN118B102731

Verslo projektai

6

SN118B102713

Vertės grandinės kūrimas ir valdymas

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN118B102707

Verslininkystė

6

SN118B102722

Verslo inovacijų valdymas

6

SN118B102709

Verslo rizikos valdymas

6

SN118B102701

Verslo strategijos ir konkurencingumas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN118B102705

Eko verslas

6

SN118B102719

Skaitmeninių darbo vietų kūrimas versle

6

SN118B102730

Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN118B102715

Bakalauro baigiamasis darbas

15

SN118B102714

Praktika

15

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747