Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

18B102501

Psichologija

6

18B102501

Studijų įvadas

3

18B102501

Turizmo įvadas

6

18B102501

Vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Įvaizdžio vadyba

6

18B102501

Kultūros istorija

6

18B102501

Laisvalaikio vadyba

6

18B102501

Religijų studijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Antroji užsienio kalba 1

6

18B102501

Ekonomikos teorija

6

18B102501

Filosofija

6

18B102501

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

18B102501

Studijų įvadas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Artimųjų Rytų studijos

6

18B102501

Ekskursijų organizavimo technologijos

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

18B102501

Protokolas ir etiketas

6

18B102501

Verslumas ir savisamda

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Antroji užsienio kalba 2

6

18B102501

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai

6

18B102501

Turizmo geografija

6

18B102501

Turizmo sociologija

6

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Inovacijų vadyba

6

18B102501

Kokybės vadyba organizacijoje

6

18B102501

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra

6

18B102501

Strateginis valdymas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Kursinis darbas

6

18B102501

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

18B102501

Tausojančio turizmo vadyba

6

18B102501

Verslo ekonomika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Konfliktų studijų pagrindai

6

18B102501

Laisvalaikio renginių organizavimas

6

18B102501

Pilietinė visuomenė

6

18B102501

Tarpsektorinė vadyba

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Aplinkosaugos administravimas

6

18B102501

Kultūrinis paveldas ir paveldosauga

6

18B102501

Kultūros vadyba

6

18B102501

Tarptautinių projektų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Istorinė rekonstrukcija ir inscenizacija

6

18B102501

Orientalistika

6

18B102501

Rekreacija

6

18B102501

Rytų Europos ir Pietų Kaukazo regionas XX-XXI a.

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

18B102501

Gamtos išteklių valdymas

6

18B102501

Rizikos valdymas

6

18B102501

Tarpkultūrinė komunikacija

6

18B102501

Turizmo administravimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

18B102501

Etnokultūra

6

18B102501

Kultūrinių - edukacinių programų organizavimas

6

18B102501

Pietų Europos ir Viduržemio jūros regionai 20-21 a.

6

18B102501

Tolimųjų Rytų studijos

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

18B102501

Bakalauro baigiamasis darbas

15

18B102501

Tarptautinė praktika/Praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747