Priėmimo sąlygos

Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Istorija
0,4
Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
Egzaminas arba metinis pažymys

Matematika arba Informacinės technologijos, arba geografija
0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

Ketinu stoti į valstybės sienos apsaugos programą.

Stojant į nuolatines studijas reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos).

Ką man daryti?

Kaip gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, studijuoti pagal programą „Valstybės sienos apsauga“ (Policijos veiklos programos specializacija) (nuolatinės studijos):

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą, iki 2019 m. birželio 20 d. pateikia dokumentus el. paštu stok@vsat.vrm.lt

Asmuo vidaus reikalų įstaigos personalo tarnybai pateikia šiuos dokumentus :

1. prašymą dėl siuntimo stoti į MRU VSA išdavimo

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;

3. asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

4. užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą)

5. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose)

Bendro fizinio pasirengimo reikalavimai

Informacija rasite pasienis.lt puslapyje http://www.pasienis.lt/lit/INFORMACIJA-KETINANTIEMS-STOTI-I-MRU

 

  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT

Konkursinio balo
skaičiuoklė

Prašymų registracija
(nuo birželio 1 d.)

Priėmimo taisyklės

   Semestro studijų kaina (2019 m.)    Nuolatinės studijos - 1880 eurų  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747