Karjeros galimybės


Asmuo, įgijęs Visuomenės saugumo bakalauro (Valstybės sienos pasaugos specializacijos) kvalifikaciją, turėtų:

  • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, valstybės sienos apsaugos klausimais, bendradarbiauti, atlikti tyrimus ir tobulinti valstybės sienos apsaugos tarnybos darbo praktiką
  • žinoti plėtotės ir prevencijos projektus, nacionalinio saugumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo metodus mokėti dirbti atsakingai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis

Baigus studijų programą, mokymąsi galima tęsti teisės ir policijos veiklos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)          


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747