VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJA

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas6121KX008
Suteikiama kvalifikacijaTeisės bakalauras
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3,5 m. (Vilniuje)
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
834 eurų už semestrą (studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka)
STUDIJOS VYKS VILNIUJE

Dėmesio! 2020 metais VRM užsakė priimti 30 studentų, iš jų visiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka. Tai Tavo šansas įgyvendinti savo svajonę!

Programos paskirtis - rengti policijos įstaigoms kvalifikuotus vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistus, kurie suvoktų bendrą Europos Sąjungos, nacionalinės valstybinės ir visuomeninės santvarkos, viešosios tvarkos ir saugumo, nusikalstamumo užkardymo, prevencinės veiklos, eismo saugumo ir kitų policijai priklausančių veiklos sričių sistemą, žinotų savo – kaip policijos organizacijos nario – statusą ir gebėtų atlikti profesinės kompetencijos ribose policijos pareigūnams numatytas funkcijas ir vykdyti jiems pavestas užduotis.

Absolventams, baigusiems Teisės ir policijos veiklos programą, suteikiama teisė eiti A lygio pareigas vidaus reikalų statutinėse įstaigose bei įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose.

Baigus studijas galima bus pretenduoti į kai kurias teisės krypties magistrantūros studijas.

Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti teisės ir policijos veiklos  bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Programoje dalyvauja svečiai iš Vokietijos (2014 m. pavasario semestrą programoje viešėjo studentai ir dėstytojai iš įvairių šios šalies policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų) bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių). Taip pat šios programos studentai viešėjo įvairiose policijos pajėgų rengimo aukštojo mokslo institucijose Vokietijoje. 

Programos vadovė Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, el. paštas ingrida.kairiene@mruni.eu, tel. (+370 37) 303 651

Ketinu stoti į teisės ir policijos veiklos programą.

Ką man daryti?

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą stoti į Mykolo Romerio universitetą Teisės ir policijos veiklos programą turi:


Registracija stokipolicija Registracija arba prisijungimas prie LAMA bpo

Turite klausimų apie studentų priėmimą - teiraukitės
+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS