Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099408

Administracinė veikla pataisos įstaigose

6

SM919B099414

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM919B099446

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

SM919B099407

Teisės teorija

6

SM919B099440

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099445

Administracinė teisė

6

SM919B099449

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM919B099441

Filosofija

4

SM919B099434

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

SM919B099435

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM919B099415

Teisės istorija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099416

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM919B099406

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM919B099447

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM919B099417

Darbo teisė

6

SM919B099437

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM919B099436

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099443

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM919B099410

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM919B099418

Bausmių vykdymo teisė I

5

SM919B099448

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM919B099411

Civilinio proceso teisė

5

SM919B099438

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099444

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM919B099403

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM919B099419

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM919B099401

Civilinio proceso teisė

5

SM919B099420

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM919B099439

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099424

Bausmių vykdymo teisė II

5

SM919B099404

Kriminologija

3

SM919B099405

Praktika

6

SM919B099412

Probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas

5

SM919B099422

Profesinės veiklos taktika

3

SM919B099423

Resocializacijos priemonių vykdymas bausmių vykdymo sistemoje

4

SM919B099421

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM919B099425

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM919B099413

Dinaminė priežiūra pataisos įstaigose

3

SM919B099427

Mediacijos pagrindai

3

SM919B099426

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

SM919B099432

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099433

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099430

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099429

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099428

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099431

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747