Karjeros galimybės

Įgytos kompetencijos bei teisės bakalauro diplomas suteikia plačias galimybės dirbti teisinį darbą, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Programos absolventai yra itin laukiami penitencinėje sistmoje - galės dirbti pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų vyresniaisiais pareigūnais (probuotojais), mediatoriais bei teisinėse tarnybose ir įstaigose, kurios vykdo funkcijas, susijusias su nuteistųjų bei probuojamųjų asmenų socialine, psichologine reabilitacija, rizikos vertinimu, resocializacija bei integracija į visuomenę bei su taikiu ginčų sprendimu (mediacija).

 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis (įsidarbinimo statistika, vidutinės pajamos)          

Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Programą rekomenduoja ir sėkmingų studijų linki Kalėjimų departamento vadovai: „Bausmių vykdymo sistemoje dirbame su visuomenės atstumtais žmonėmis. Mūsų tikslas – padėti žmogui po didelių gyvenime nuopolių atsitiesti ir pasirinkti tinkamą tolesnį gyvenimo kelią. Todėl labai svarbus kokybiškas aukštos kvalifikacijos specialistų parengimas. Teisės ir penitencinės veiklos studijų programos metu studijuojantieji turi puikią galimybę įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje, dirbdami bausmių vykdymo sistemoje. Kviečiame studijuoti Teisės ir penitencinės veiklos studijų programoje, o absolventus – dirbti penitencinėje sistemoje.“ 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747