Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas nuolatinėse studijose

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099306

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM920B099339

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

SM920B099308

Muitinės administracinė veikla

6

SM920B099305

Teisės teorija

6

SM920B099307

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099348

Administracinė teisė

6

SM920B099346

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM920B099338

Filosofija

4

SM920B099302

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

SM920B099337

Muitinės teisė

3

SM920B099309

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM920B099310

Teisės istorija

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099313

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM920B099340

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM920B099344

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM920B099312

Darbo teisė

6

SM920B099303

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM920B099311

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099341

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B099392

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B099345

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM920B099315

Civilinio proceso teisė

5

SM920B099317

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

SM920B099318

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

SM920B099316

Verslo logistika

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099342

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B099319

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B099320

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM920B099321

Civilinio proceso teisė

5

SM920B099322

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM920B099323

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B099343

Finansų ir mokesčių teisė

4

SM920B099327

Kriminologija

3

SM920B099328

Muitinės veiklos taktika

5

SM920B099304

Praktika

6

SM920B099325

Tarptautinė prekybos teisė

5

SM920B099324

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

SM920B099326

Valstybės tarnybos teisė

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM920B099329

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM920B099330

Kriminalistika

3

SM920B099347

Muitinės procedūros ir technologijos

3

SM920B099301

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

SM920B099336

Administracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B099331

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B099332

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B099333

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B099335

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B099334

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6