Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas nuolatinėse studijose

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099346

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM919B099382

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

SM919B099348

Muitinės administracinė veikla

6

SM919B099345

Teisės teorija

6

SM919B099347

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099349

Administracinė teisė

6

SM919B099390

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM919B099381

Filosofija

4

SM919B099342

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

SM919B099380

Muitinės teisė

3

SM919B099350

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM919B099351

Teisės istorija

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099355

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM919B099384

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM919B099388

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM919B099354

Darbo teisė

6

SM919B099343

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM919B099352

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099385

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM919B099357

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM919B099389

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM919B099358

Civilinio proceso teisė

5

SM919B099360

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

SM919B099361

Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė

3

SM919B099359

Verslo logistika

3

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099386

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM919B099362

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM919B099363

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM919B099364

Civilinio proceso teisė

5

SM919B099365

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM919B099366

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919B099387

Finansų ir mokesčių teisė

4

SM919B099370

Kriminologija

3

SM919B099371

Muitinės veiklos taktika

5

SM919B099344

Praktika

6

SM919B099368

Tarptautinė prekybos teisė

5

SM919B099367

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

SM919B099369

Valstybės tarnybos teisė

3

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM919B099372

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM919B099373

Kriminalistika

3


Muitinės procedūros ir technologijos

3

SM919B099341

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

SM919B099379

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099374

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099375

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099376

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099378

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM919B099377

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747