Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                 

Studijų dalykų išdėstymas 


Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116357

Finansų pagrindai ir finansiniai skaičiavimai

6

SM920B116307

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM920B116330

Logika, dirbtinis intelektas ir teisė

6

SM920B116304

Teisės teorija

6

SM920B116326

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116335

Administracinė teisė

6

SM920B116333

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM920B116358

Finansų analizė

6

SM920B116361

Finansų įstaigų ir Fintech teisinis reguliavimas

6

SM920B116321

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM920B116334

Teisės istorija ir filosofija

4

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116308

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM920B116303

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM920B116331

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM920B116309

Darbo teisė

6

SM920B116323

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM920B116322

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116327

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B116305

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B116338

Teisė ir technologijos

3

SM920B116332

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM920B116306

Civilinio proceso teisė

5

SM920B116359Verslo finansavimo modeliai3

SM920B116324

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

5

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116328

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM920B116302

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM920B116310

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM920B116301

Civilinio proceso teisė

5

SM920B1163110

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM920B116325

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM920B116363

Finansiniai nusikaltimai elektroninėje erdvėje

4

SM920B116353

Investicijų strateginis valdymas

5

SM920B116355

Praktika

6

SM920B116340

Šiuolaikinių atsiskaitymo priemonių reguliavimas

5

SM920B116347

Verslo finansų rizikų valdymas

3

SM920B116345

Verslo ir finansų informacinės sistemos

3

SM920B116312

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SM920B116313

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM920B116349

Finansų ir mokesčių teisė

3

SM920B116351

Finansų valdymas

3

SM920B116314

Praktika

9

Baigiamieji egzaminai

6

SM920B116319

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B116320

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B116317

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B116316

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B116315

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM920B116318Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)6
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747