EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVerslas
Valstybinis kodas6121LX051
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 4 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina733 EUR už semestrą

Tarptautinis verslas ir muitinė

Bendradarbiauja, kad užtikrintų laisvą, greitą ir saugų prekių, krovinių ir transporto priemonių judėjimą, kad kuo geriau, našiau ir efektyviau tenkintų vis įvairesnius vartotojų poreikius. Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
Tam palanki Lietuvos geografinė padėtis: šalyje sukurta ir plėtojama į Baltijos Regioną, Europos Sąjungą bei Euraziją integruota transportavimo, sandėliavimo ir kompleksinio logistinio aptarnavimo sistema, našiai ir efektyviai vykdoma tarptautinė prekyba, logistinė veikla su konkurencingai veikiančiais logistikos centrais, transporto koridoriais, muitinės sandėliais, laisvosiomis zonomis ir kitais šiuolaikinės logistinės infrastruktūros objektais. Neabejotina, kad Jūsų profesinė veikla bus reikšminga ir valstybei, ir visuomenei, ir verslui.

Kokių žinių įgysite?

Įgysite naujausių žinių apie tarptautinį verslą, tarptautinės prekybos organizavimą ir reguliavimą, verslo ir muitinės partnerystę, tarptautinę tiekimo grandinę ir jos valdymą, šiuolaikinį logistinį bendradarbiavimą įveikiant barjerus bei šalinant trikdžius tarptautiniame srautų judėjime.
Lavinsite savo gebėjimus bei įgūdžius, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes.
Programa orientuota į studijuojančiųjų asmeninius ir darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos sąlygos įgyti specialių kompetencijų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse.

Kas dėstys?

Programa orientuota ugdyti studijuojančiųjų konceptualų mastymą bei, atsižvelgiant į rinkos poreikius, suteikti specifinių būsimos praktinės veiklos kompetencijų, lavinti savarankiškos veiklos įgūdžius. Studijų programos įgyvendinime betarpiškai dalyvauja Tarptautinio verslo ekspertų konfederacija, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija, MRU "Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centras" ir jo nariai. Dauguma dėstytojų yra profesionalai-praktikai:

    prof. dr. Alfonsas Laurinavičius – Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidiumo pirmininkas, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro direktorius, Muitinės konsultacinio komiteto narys;
    doc. dr. Danutė Adomavičiūtė – Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimo skyriaus vyriausioji inspektorė, muitinės ir tarptautinės prekybos projektų vadovė, tarptautinė muitinės audito ekspertė;
    dr. Alvydas Jablonskis – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas, Muitinės konsultacinio komiteto narys, tarptautinis ekspertas;
    dr. Mangirdas Morkūnas – Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro Komiteto narys - studijų programų kuratorius, daugiau nei 9 metai patirties marketingo srityje;
    Monika Petkevičiūtė-Stručko – Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos generalinė sekretorė; ir kt.

Praktinio kūrybiškumo ir inovatyvumo modulius dėstys:

    Jonas Miškinis – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, muitinės įstaigose dirbantis nuo 1992 m., tarptautinis ekspertas;
    Rymantas Budgenas – Lietuvos Respublikos muitinės atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje (Maskvoje), dešimtmečio patirtis tarptautiniame versle ir penkiolika – muitinės įstaigose;
    dr. Tautvydas Banelis– Muitinės informacinių sistemų centro direktorius, Lietuvos muitinės atstovas Europos Komisijos Elektroninės muitinės darbo grupės veikloje; Lietuvos muitinės Elektroninės muitinės programos vadovas;
    dr. Jonas Reklaitis – Muitinės laboratorijos direktoriaus pavaduotojas, buvęs Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas, tarptautinis ekspertas.
    Studijų procese dalyvaus mūsų partneriai: Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB "Eurospektras", UAB "Intrans", UAB "Tegasus" ir kitų viešųjų logistikos centrų, logistikos kompanijų atstovai.
    Siekiame žengti koja kojon su šiuolaikinio globalaus verslo ir muitinės logistikos modernizavimo tendencijomis – kitų šalių gerąją patirtį, sėkmės istorijas pagal galimybes ir studentų poreikį, bent kartą metuose teorinių ir praktinių užsiėmimų metu pristatys kviestiniai užsienio mokslininkai bei ekspertai. 

Programos ypatumai:

    Dirbantiems ir pageidaujantiems šioje programoje studijuoti, sudaromos galimybės derinti savo praktinę veiklą ir studijas.
    Baigusiems verslo programas kolegijose, sudaromos sąlygos gauti universitetinį išsilavinimą ir įgyti "Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos" studijų programos baigimo diplomą, išstudijavus atitinkamus išlyginamuosius studijų dalykus.
    Tarptautinio verslo ekspertų konfederacija ir MRU "Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centras", atsižvelgiant į studentų poreikius, sudarys sąlygas individualiai gilinti savo žinias ir įgūdžius muitinės logistikos ir kitose srityse bei, išlaikius reikiamus egzaminus, įgyti profesinę kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus.

Tarptautinių mainų galimybės  
Programos vadovas - prof. dr. Irmantas Rotomskis, irotom@mruni.eu (dėl stojimo)

Kontaktai pasiteiravimui: Alvydas Jablonskis, al.jablonskis@gmail.com

Kontaktai pasiteiravimui apie karjeros galimybes: LMTA@asista.lt
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS