EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisVerslas
Valstybinis kodas6121LX051
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 3 m. Dalis paskaitų negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku ("online")  pagal patvirtintą tvarkaraštį.
Studijų kalba   
Lietuvių  
Studijų kaina (2020 m.)
834 eurų už semestrą

Tarptautinis verslas ir muitinė

Bendradarbiauja, kad užtikrintų laisvą, greitą ir saugų prekių, krovinių ir transporto priemonių judėjimą, kad kuo geriau, našiau ir efektyviau tenkintų vis įvairesnius vartotojų poreikius. Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
Tam palanki Lietuvos geografinė padėtis: šalyje sukurta ir plėtojama į Baltijos Regioną, Europos Sąjungą bei Euraziją integruota transportavimo, sandėliavimo ir kompleksinio logistinio aptarnavimo sistema, našiai ir efektyviai vykdoma tarptautinė prekyba, logistinė veikla su konkurencingai veikiančiais logistikos centrais, transporto koridoriais, muitinės sandėliais, laisvosiomis zonomis ir kitais šiuolaikinės logistinės infrastruktūros objektais. Neabejotina, kad Jūsų profesinė veikla bus reikšminga ir valstybei, ir visuomenei, ir verslui.

Kokių žinių įgysite?

Įgysite naujausių žinių apie tarptautinį verslą, tarptautinės prekybos organizavimą ir reguliavimą, verslo ir muitinės partnerystę, tarptautinę tiekimo grandinę ir jos valdymą, šiuolaikinį logistinį bendradarbiavimą įveikiant barjerus bei šalinant trikdžius tarptautiniame srautų judėjime.
Lavinsite savo gebėjimus bei įgūdžius, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes.
Programa orientuota į studijuojančiųjų asmeninius ir darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos sąlygos įgyti specialių kompetencijų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse.

Kas dėstys?

       Studijų programos įgyvendinime betarpiškai dalyvauja dėstytojai – profesionalai, praktikai – socialinių partnerių atstovai ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų. Todėl studentai turi galimybę įtvirtinti žinias ir lavinti savo gebėjimus bei įgūdžius praktikoje, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes.

Programos ypatumai

    Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos išskirtinės tuo, kad suteikia žinių ne tik apie tarptautinį verslą, bet ir apie logistikos operacijas ir muitinės veiklą. Programa skirta tiems, kurie nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų. Dėstomi dalykai orientuoti į darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos sąlygos ugdyti asmenines studijuojančių savybes, gilinti žinias ir įgūdžius apie tarptautinį verslą, o praktikos metu įgyti specialių kompetencijų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse.

Pagal Erasmus+ mainų programą studentai gali 1-2 semestrus studijuoti užsienio šalių universitetuose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Tarptautinių mainų galimybės  
Programos vadovas - prof. dr. Rima Žitkienė, rizit3@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747