Priėmimo sąlygos


Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra
0,4
Egzaminas arba metinis pažymys

Užsienio k.

0,2
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija
0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT
Konkursinio balo
skaičiuoklė
Prašymų registracija
(nuo birželio 1 d.)

Priėmimo taisyklės
Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės
+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

 
  Semestro studijų kaina (2020 m.)    Nuolatinės studijos - 834 eurų

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747