Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL518B1112147

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SL518B1112118

Psichologija

6

SL518B1112122

Socialinio darbo įvadas

3

SL518B1112107

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

6

SL518B1112110

Socialinis ugdymas

3

SL518B1112108

Sociokultūrinio darbo pagrindai

3

SL518B1112120

Studijų įvadas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

27

SL518B1112139

Filosofija

6

SL518B1112102

Neįgaliųjų integracija į visuomenę

4

SL518B1112148

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SL518B1112106

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

5

SL518B1112152

Supervizijos teorija ir praktika

3

SL518B1112126

Teisės pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

3

SL518B1112114

Penitencinė teisė

3

SL518B1112127

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL518B1112137

Edukologija

3

SL518B1112138

Savanoriškas socialinis darbas ir įvadinė praktika

7

SL518B1112149

Socialinės veiklos etika

3

SL518B1112105

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

SL518B1112133

Socialinis konsultavimas

6

SL518B1112136

Vaiko teisių apsauga

5

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL518B1112131

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

3

SL518B1112112

Socialinė politika

5

SL518B1112109

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

8

SL518B1112103

Socialinio darbo su jaunimu pagrindai

3

SL518B1112117

Vaiko ir jaunuolio socializacija

5

Pasirenkamieji dalykai

6

SL518B1112146

SD praktika nuteistųjų socialinės globos įstaigose

6

SL518B1112123

Socialinio darbo su individu praktika

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL518B1112115

Andragogikos pagrindai

6

SL518B1112104

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

5

SL518B1112116

Socialinės psichologijos pagrindai

3

SL518B1112150

Socialinio darbo su šeima pagrindai

4

SL518B1112119

Socialinių tyrimų pagrindai

3

SL518B1112128

Šeimos teisė

3

Pasirenkamieji dalykai

6

SL518B1112142

Socialinio darbo praktika resocializacijos centruose

6

SL518B1112124

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL518B1112111

Bendruomenės socialinė veikla

6

SL518B1112134

Socialinė gerontologija

6

SL518B1112113

Socialinis darbas su rizikos grupėmis

6

SL518B1112121

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL518B1112125

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

SL518B1112145

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL518B1112151

Bakalauro baigiamasis darbas

3

SL518B1112129

Darbo teisė

6

SL518B1112144

Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai

6

SL518B1112143

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

SL518B1112135

Meno terapija (socialiniame darbe)

3

SL518B1112132

Socialiniai projektai ir programos

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL518B1112130

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

SL518B1112141

Migracija ir socialinis darbas

6

SL518B1112140

Tyrimo duomenų apdorojimo programos

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747