Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas (nuolatinės)

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL520B101524

Įvadas į socialinį darbą ir profesinė etika

6

SL520B101519

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SL520B101508

Psichologija

6

SL520B101504

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

6

SL520B101525

Studijų įvadas 1

3

SL520B101574

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL520B1015131

Filosofija

6

SL520B101526

Mediacija socialinėje veikloje

6

SL520B101520

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SL520B101503

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

6

SL520B101527

Studijų įvadas 2

3

SL520B1015129

Vaiko ir jaunuolio socializacija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL520B101517

Savanoriškas socialinis darbas ir įvadinė praktika

6

SL520B101595

Socialinės pedagogikos pagrindai

6

SL520B1015135

Socialinės psichologijos pagrindai

3

SL520B1015134

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

SL520B101566

Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis

3

SL520B101516

Vaiko teisių apsauga

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL520B101507

Socialinė politika

6

SL520B101505

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

SL520B101568

Socialinių įgūdžių ugdymas

6

SL520B101578

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL520B101522

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

SL520B101510

Socialinio darbo su individu praktika

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL520B101501

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

SL520B101556

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

SL520B101521

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

SL520B101579

Socialinis konsultavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SL520B101593

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

SL520B101511

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SL520B101584

Bakalauro baigiamasis darbas

3

SL520B101506

Bendruomenės socialinė veikla

6

SL520B101523

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

SL520B101509

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

SL520B101580

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Pasirenkamieji dalykai

6

SL520B101512

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

SL520B101570

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL520B101513

Darbo teisė

6

SL520B101582

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

SL520B101515

Socialiniai projektai ir programos

6

SL520B101555

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

SL520B101585

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SL520B101514

Bakalauro baigiamasis darbas

12

SL520B101594

Kritinio mąstymo ugdymas

6

SL520B101588

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

SL520B101572

Supervizijos teorija ir praktika

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747