Karjeros galimybės


Socialinis darbas pripažįstamas visame pasaulyje, todėl mūsų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai dirba Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:
 • savivaldybių skyriuose,
 • vaikų teisių apsaugos tarnybose,
 • socialinių paslaugų ir paramos centruose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; bendruomeniniuose globos namuose; senjorų globos institucijose; šeimų ir krizių centruose ir t.t.),
 • pataisos įstaigose,
 • sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose,
 • nevyriausybinėse organizacijose.

Eglė Martinkėnienė, Šv. Kryžiaus namų socialinė darbuotoja

Studijos MRU man suteikė platesnį socialinio pasaulio suvokimą. Ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Po visų praktikų, kurias atlikau, aš jau tikrai galėjau atsakyti, ar noriu dirbti socialinį darbą. Jau ketvirtame kurse pradėjusi dirbti, vis dar džiaugiuosi, kad man pasisekė atrasti savo profesinį "pašaukimą". Labiausiai šiame darbe mane džiugina kūryba ir mokymasis kasdien iš naujo suprasti, kad visi esame unikalūs ir turime savo būdus gyventi šiame pasaulyje. Rekomenduoju socialinio darbo studijas MRU visiems, kurie kartu su būriu puikių žmonių nori ieškoti atsakymų ir yra pasirengę mokytis pažinti save ir aplinką visą gyvenimą."

Monika Jankauskaitė, Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinė darbuotoja (Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyriaus nominuota dėl geriausio 2017 metų socialinio darbuotojo debiuto)

Mykolo Romerio universitete jautiesi lygus su dėstytojais - gali drąsiai reikšti savo nuomonę, kartu ieškoti atsakymų ir naujų idėjų, todėl labai patikdavo diskusijos. Man buvo priimtina tai, kad praktiką turėjau jau nuo pirmo kurso. Dažnos praktikos suteikia galimybę išbandyti įvairias socialinio darbo vietas ir susivokti, kas tau tinka ir ne. Baigusi studijas galiu dirbti įvairiose socialinio darbo srityse.”

Julija Zubrickienė, Savivaldybės socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais, Jungtinė Karalystė

Socialinio darbo bakalauro studijos Mykolo Romerio universitete, suteikė plačias galimybes pasirinkti, kokioje socialinio darbo srityje Jungtinėje Karalystėje norėčiau dirbti. <...> mano programos užbaigimas, buvo kitų durų atvėrimas, užsienio darbo rinkoje bei tolimesnėms studijoms.

Miglė Maniušytė, Senjorų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

Paskutinės studijų praktikos metu suprata, su kuria socialinio darbo klientų grupe noriu dirbti. Pasibaigus praktikai, man buvo pasiūlyta prisijungti prie organizacijos darbuotojų komandos. Šiandien džiaugiuosi dirbdama mėgstama darbą.

Darbdavių atsiliepimai :

 • “Mykolo Romerio universitetas rengia socialinius darbuotojus, kurie įgyja žinias bei įgūdžius sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad mūsų įdarbinti Mykolo Romerio universiteto absolventai yra aukštos kvalifikacijos specialistai.” (Edvardas Jablonskis, Vilniaus miesto nakvynės namų direktorius)
 • „Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui jau daug metų bendradarbiauja su MRU. Per metus įstaigoje praktiką atlieka apie 8 studentai. Studentai atvykę į praktiką būna labai organizuoti, gerai žinantis savo praktikos tikslus, uždavinius bei praktikos viziją. Praktikantų atliekama praktika įstaigoje yra neatsiejama darbo dalis. Studentai atlieka jiems pavestas užduotis, yra atsakingi, sąžiningi. Malonu ir paprasta dirbti su studentais kurie laikosi darbo etikos.“ (Aleksandras Ustinovas, VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui prezidentas).
 • Šio universiteto socialinio darbo studijų studentų ir absolventų išskirtinis bruožas - iniciatyvumas ir kūrybiškumas". (Dienos centro "Šviesa" direktorė Jūratė Tamašauskienė)

Apie socialinį darbą:
https://www.youtube.com/watch?v=S8gkYUp9BzA
https://www.youtube.com/watch?v=gkU6sHn6r0g

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747