Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101411

Edukologija

6

SX118B101449

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SX118B101415

Psichologija

6

SX118B101443

Socialinės pedagogikos įvadas

3

SX118B101417

Studijų įvadas

6

SX118B101429

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101451

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SX118B101414

Raidos ir pedagoginė psichologija

9

SX118B101407

Socialinė pedagogika

6

SX118B101424

Stebimoji socialinė pedagoginė praktika

3

SX118B101445

Supervizijos teorija ir praktika

3

SX118B101413

Ugdymo teorijos ir filosofija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101419

Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas

6

SX118B101433

Įtraukusis ugdymas

6

SX118B101425

Socialinio pedagogo asistento praktika

6

SX118B101430

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas

6

SX118B101423

Vaiko teisių apsauga ir pozityvi socializacija

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101432

Mediacijos pagrindai

6

SX118B101409

Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas

6

SX118B101431

Socialinis pedagoginis konsultavimas

6

SX118B101416

Socioedukaciniai projektai ir programos

6

SX118B101418

Ugdymas karjerai

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101442

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

SX118B101421

Kursinis darbas

3

SX118B101441

Pagalbos grupių organizavimas sociopedagoginėje praktikoje

6

SX118B101426

Savarankiška socialinė pedagoginė praktika

9

SX118B101420

Socialinio ugdymo technologijos

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101428

Delinkventinė pedagogika

6

SX118B101412

Familistika

3

SX118B101422

Kultūrinių- edukacinių programų organizavimas

6

SX118B101410

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

3

SX118B101427

Reflektyvioji socialinė pedagoginė praktika

12

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101436

Darbo teisė

6

SX118B101440

Edukologiniai tyrimai ir duomenų apdorojimo programos

9

SX118B101437

Šeimos teisė

3

SX118B101435

Švietimo institucijų vadyba

6

SX118B101434

Tarpkultūrinė komunikacija ir bendruomenės ugdymas

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SX118B101439

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas II

6

SX118B101438

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

3


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747