EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

Studijų programos kryptisInformatika
Valstybinis kodas6181BX002
Suteikiama kvalifikacijaInformatikos mokslų bakalauras (dvigubas diplomas)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 4 m. (2 m. Lietuvoje, 2 m. Pietų Korėjoje)
Studijų kalba   
Anglų              
Studijų kaina2 m. Lietuvoje - 1440 eurų už semestrą, 2 m. Pietų Korėjoje - 2800 USD už semestrą

Programos tikslas 

Rengti informatikos specialistus kompiuterinių žaidimų, skaitmeninės animacijos, audiovizualinių efektų ir kitose skaitmeninės produkcijos srityse, gebančius integraliai suprasti skaitmeninio turinio kūrimo, verslo ir savisamdos plėtojimo šioje srityje aspektus, užtikrinti informatikos priemonių realizavimą naudojant žaidybines, animacines bei audiovizualines skaitmeninio turinio kūrimo aplinkas, užtikrinti gebėjimą taikyti tarpdisciplinines žinias realizuojant kūrybinę – technologinę sąveiką per skaitmeninių bei materialiųjų terpių sistemas.

Programos absolventai gebės:

 •  projektuoti bei programiškai išpildyti žaidybinius bei vizualinio turinio projektus naudodami duomenų struktūrų pritaikymo aplinkas, duomenų bazių sistemas bei dirbtinio intelekto metodus; 
 •  analizuoti kompiuterinių tinklų ir juose veikiančių informacinių duomenų perdavimo procesų bei technologijų architektūras, jas konfigūruoti ir pritaikyti skaitmeninių turinių plėtojimui; 
 •  projektuoti žmogaus ir kompiuterinių sistemų sąveikos priemones, taikyti matematinius modelius žaidimų aplinkų realizavimui; 
 •  naudoti grafinio dizaino bei modeliavimo įrankius skaitmeninių turinių kūrimui; 
 •  savarankiškai parengti tyrimo planą, studijuoti ir analizuoti mokslinę literatūrą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas; 
 •  parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus probleminės situacijos analizei, juos pritaikyti ir gautus duomenis pateikti tinkama tyrimo objektui forma; 
 •  kurti žaidimų scenarijus, projektuoti ir programuoti architektūrinius žaidimo elementus; 
 •  taikyti efektavimo, tekstūravimo ir skaitmeninių aplinkų kūrimo įrankius skaitmeninių turinių post-produkcijai; 
 •  taikyti kūrybinius sprendimus suvokdami socialinius bei psichologinius individo raidos niuansus, išmano saviugdos principus bei geba pritaikyti komandinėje veikoje besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje; 
 •  sutelkti komandą kūrybos projektui, planuoti ir įgyvendinti vadybines skaitmeninių turinių produkcijos realizavimo veiklas; 
 •  kryptingai ir savarankiškai domėtis informatikos ir skaitmeninių turinių pasiekimais ir technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje. 

Studijų programos išskirtinumas

Programa įgyvendinama anglų kalba. Sėkmingai baigus studijų programą (įskaitant dviejų metų mobilumą
Dongseo universitete, Pietų Korėjoje) išduodami du diplomai (Mykolo Romerio universiteto ir Dongseo universiteto) 
 

Programos vadovas - prof. dr. Tadas Limba,  el. p. tlimba@mruni.euSTUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS
 

Tarptautinių mainų galimybės  

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747