Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                 

Kokių žinių įgysite? 

Įgysite naujausių finansų analizės ir valdymo, finansų institucijų veiklos ir teikiamų paslaugų vertinimo, investicijų ir asmeninių finansų valdymo, finansų teisės žinių. Įgysite reikalingų įgūdžių aktualiai informacijai kaupti ir analizuoti, veikloje kylančiai rizikai pažinti ir jai valdyti, finansinius sprendimus rengti ir juos pagrįsti. Studijų metu įgytos kompetencijos galės būti toliau vystomos studijuojant magistrantūroje bei siekiant profesinių sertifikatų, tokių kaip sertifikuoto finansų analitiko (CFA) ar finansų rizikos valdytojo (FRM). 

Kas dėstys? 

Programa skirta įvairiapusėms teorinėms žinioms perteikti ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Todėl daugiau kaip 80 proc. studijų programos dėstys profesoriai ir docentai, vykdantys aktyvią mokslinę veiklą bei turintys praktinės darbo patirties, įgytos dirbant finansų institucijose, valstybės institucijose ir verslo įmonėse bei vykdant ekspertinę veiklą tarptautiniuose projektuose. Doc. A. Linartas yra LR Audito ir apskaitos tarnybos vadovas, prof. A. Lezgovko yra VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo instituto prezidentė, prof. A. Vasiliauskaitė turi ilgametę patirtį verslo konsultavimo srityje, prof. D. Jurevičienė, prof. R. Jasinavičius, D. Kolisovas ir kiti dėstytojai dirbo ir dirba įvairiose pareigose finansų institucijose ir verslo struktūrose, prof. I. Mačerinskienė, prof. G. Černiauskas, doc. L. Birškytė ir kiti dėstytojai turi didelę patirtį vykdant tarptautinius projektus ir programas.


Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN318B100535

Apskaitos pagrindai

6

SN318B100503

Matematika

6

SN318B100525

Mikroekonomika

6

SN318B100555

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SN318B100548

Studijų įvadas

3

SN318B100537

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN318B100539

Filosofija

6

SN318B100502

Finansų pagrindai

6

SN318B100526

Makroekonomika

6

SN318B100557

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

SN318B100558

Studijų įvadas

3

SN318B100501

Tikimybių teorija ir matematinė statistika

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN318B100528

Finansų ir verslo informacinės sistemos

6

SN318B100521

Finansų rinkos ir institucijos

6

SN318B100519

Kiekybiniai sprendimų metodai socialiniuose moksluose

6

SN318B100505

Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN318B100541

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

SN318B100543

Programavimo pagrindai

6

SN318B100554

Verslo pagrindai

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN318B100527

Komercinė teisė

6

SN318B100523

Kredito rinkos dalyvių veikla

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

SN318B100520

Mokėjimo paslaugų rinka

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN318B100515

Paslaugų vadyba

6

SN318B100511

Rinkodaros inovacijos ir neuromarketingas

6

SN318B100529

Verslumas ir savisamda

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN318B100513

Finansinių priemonių rinkos dalyvių veikla

6

SN318B100510

Finansų ir mokesčių teisė

6

SN318B100518

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

SN318B100531

Profesinė etika ir investuotojo elgsena

6

SN318B100506

Verslo finansai

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN318B100512

Draudimas

6

SN318B100507

Finansų rinkų ir institucijų reguliavimas

6

SN318B100532

Investicinių projektų valdymas

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SN318B100504

Europos Sąjungos finansų teisė

6

SN318B100524

Muitinės priežiūros Eurazijos ES pagrindai

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SN318B100522

Asmeninė bankininkystė

6

SN318B100514

Finansinės ir realiosios investicijos

6

SN318B100534

Finansinės rizikos valdymas

6

SN318B100516

Praktika I

6

SN318B100508

Viešųjų įstaigų finansai

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

SN318B100530

Bakalauro baigiamasis darbas

15

SN318B100517

Praktika II

9

Pasirenkamieji dalykai

6

SN318B100533

Finansų rinkodara

6

SN318B100509

Tarptautiniai finansai

6


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747