Priėmimo sąlygos


Dalykai konkursiniam balui skaičiuoti

Egzaminas
Svertinis koeficientas
Matematika
0,4
Lietuvių kalba ir literatūra
0,2
Egzaminas arba metinis pažymys

Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k.
0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais
 yra organizuojamas brandos egzaminas)

0,2

  MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANT


Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės
+370 5 2714 704
+370 686 17431

priemimas@mruni.eu
Konkursinio balo
skaičiuoklė

Prašymų registracija
(nuo birželio 1 d.)

Priėmimo taisyklės

   Semestro studijų kaina (2020 m.)    Nuolatinės studijos - 834 eurų