Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas                   

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HT918B100204

Antroji užsienio kalba 1

6

HT918B100203

JK ir JAV šalityra

6

HT918B100213

Kalbotyros įvadas

6

HT918B100201

Studijų įvadas

6

HT918B100212

Šiuolaikinė anglų kalba (Fonetika, morfologija ir visuotinė leksika)

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HT918B100206

Antroji užsienio kalba 2

6

HT918B100205

Filosofija

6

HT918B100233

Gretinamoji leksikologija ir leksikografija

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

HT918B100214

Šiuolaikinė anglų kalba (Morfologija ir visuotinė leksika)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HT918B100207

Antroji užsienio kalba 3

6

HT918B100232

Diskurso analizė

6

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

HT918B100216

Literatūros analizės pagrindai

6

HT918B100215

Šiuolaikinė anglų kalba (Sintaksė ir visuotinė leksika)

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HT918B100208

Antroji užsienio kalba 4

6

HT918B100217

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Viešojo administravimo kalba ir komunikacija)

6

HT918B100218

Dalykinės kalbos teorija

6

HT918B100220

Vertimo pradmenys

6

HT918B100219

Visuotinė literatūra

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HT918B100222

Akademinis rašymas

6

HT918B100209

Antroji užsienio kalba 5

6

HT918B100225

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Verslo kalba ir komunikacija)

6

HT918B100221

Vertimo praktikumas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HT918B100224

Šiuolaikinė pasaulio literatūra

6

HT918B100223

Užsienio kalbos mokymo metodika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

HT918B100210

Antroji užsienio kalba 6

6

HT918B100226

Dalykinė anglų kalba ir komunikacija (Teisės kalba ir komunikacija)

6

HT918B100227

Kursinis darbas

6

HT918B100211

Šalityra (pagal antrąją užsienio kalbą)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

HT918B100229

Inovatyvūs užsienio kalbos mokymo metodai

6

HT918B100228

Rytai - vakarai: komparatyvistinės studijos

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

HT918B100231

Bakalauro baigiamasis darbas

15

HT918B100230

Profesinė praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747