Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas 

Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas Studijų dalykai pagal grupes> Kreditai (ECTS)
1 KURSAS 60
1 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Profesinė užsienio kalba 3

Psichologija 6
18B112401  Studijų įvadas 3
18B112401  Turizmo įvadas 6
18B112401  Vadyba 6
Pasirenkamieji dalykai 6

Įvaizdžio vadyba 6

Laisvalaikio vadyba

6
2 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Aktyvaus laisvalaikio genezė 6

Filosofija 6
18B112401 Fizinis aktyvumas ir sveikata 6

Profesinė užsienio kalba 3

Studijų įvadas 3
Pasirenkamieji dalykai 6

Ekskursijų organizavimo technologijos 6

Verslumas ir savisamda 6
2 KURSAS 60
3 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Aktyvaus laisvalaikio organizavimas patalpose 6

Judesių valdymas ir mokymas 6

Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai 6

Strateginis valdymas 6
Pasirenkamieji dalykai 6

Inovacijų vadyba 6

Kokybės vadyba organizacijoje 6
4 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Aktyvaus laisvalaikio organizacijų valdymas 6

Aktyvaus laisvalaikio organizavimas lauke 6

Kursinis darbas 6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai 6
Pasirenkamieji dalykai 6

Konfliktų studijų pagrindai 6

Laisvalaikio renginių organizavimas 6
3 KURSAS 60
5 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Sveikatinimo technologijos 6

Tarptautinių projektų vadyba 6

Treniruotės ir pratybų sauga 6

Žaidimų teorija ir praktika 6
Pasirenkamieji dalykai 6

Darnaus turizmo vadyba 6

Žmogiškųjų išteklių valdymas 6
6 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 24

Aktyvaus laisvalaikio rinkų globalizacija 6

Praktika I

6


Šiuolaikinės aktyvaus laisvalaikio technologijos 6

Tarpkultūrinė komunikacija 6
Pasirenkamieji dalykai 6

Etnokultūra 6

Kultūrinių - edukacinių programų organizavimas 6
4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS 30
Privalomieji dalykai 30

Bakalauro baigiamasis darbas 15

Tarptautinė praktika/Praktika

15


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747