Biografija

  Apie Rektorių

  Alvydas Pumputis gimė 1950 m. Molėtuose. 1974 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
  1979 m. apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. 1984 m. jam buvo suteiktas docento vardas, o 1993 m. - profesoriaus.
  Iki 1982 m. dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto laborantu, Valstybinės teisės katedroje dėstytoju, vyr. dėstytoju, docentu.
  Nuo 1982 m. pradėjo dirbti VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto viršininko pavaduotoju mokymo ir mokslo darbui.
  1990 m. įsteigus Lietuvos policijos akademiją, Alvydas Pumputis buvo paskirtas jos viršininku, o 1991 m. išrinktas rektoriumi.
  Vėliau, 1998 m. prof. Alvydas Pumputis buvo išrinktas Lietuvos teisės akademijos rektoriumi, o 2003 m. konkurso tvarka - Lietuvos teisės universiteto rektoriumi.
  2004 m. prof. Alvydas Pumputis paskirtas laikinai eiti Mykolo Romerio universiteto rektoriaus pareigas ir tais pačiais metais buvo išrinktas šio universiteto rektoriumi.
  Mykolo Romerio universiteto Taryba 2010 m. sausio 19 d. viešo konkurso tvarka Mykolo Romerio universiteto rektoriumi vienbalsiai išrinko prof. dr. Alvydą Pumputį.

  Prof. dr. Alvydas Pumputis aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje bei užsienyje, yra Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) Tarybos narys.

  Pasiekimai, apdovanojimai

     

  1995 m. birželio 15 d. (dekretas Nr. 669) Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas prof. Alvydą Pumputį apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu už nuopelnus Lietuvai.

  2007 m. gruodį žurnalas „Veidas“ prof. dr. Alvydą Pumputį išrinko Metų sėkmingiausiuoju.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747