Biografija

Inga Žalėnienė yra Mykolo Romerio universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė, Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorė, Senato narė, mokslo darbų žurnalų „Jurisprudencija“ ir „Socialinių mokslų studijos“ atsakingoji redaktorė.

Inga Žalėnienė gimė 1977 metais Panevėžyje. 1995 metais baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1998 metais Lietuvos teisės akademijoje įgijo teisės bakalauro laipsnį. 2000 metais Lietuvos teisės universitete baigė civilinės teisės specializaciją ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2006 metais apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją „Atstovavimas civiliniame procese: teoriniai ir praktiniai aspektai“.

1998–2002 metais dirbo AB Lietuvos taupomajame banke juriskonsulte. 2000 metais Lietuvos teisės universitete pradėjo dėstyti Šeimos teisės, vėliau – Civilinio proceso teisės disciplinas. 2009–2010 metais dirbo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekane mokslui ir projektams.

Ingos Žalėnienės mokslinių tyrimų kryptys: civilinė ir civilinio proceso teisė, atstovavimo teisiniai santykiai civiliniame procese, advokatūra.