Apie studijų ir mokslo prorektorę
Prorektorė: Dr. Inga Žalėnienė
Kab.: I-318
Tel.: (8 5) 271 4678
El. p.: izaleniene@mruni.eu, research@mruni.eu

Prorektorės padėjėja:
Kab.: I-319
Tel.: (8 5) 271 4662