Renginiai ir įvykiai

2009-02-04 09:00:00

Profesorių klubas kvietė į diskusiją

dsc2974 Vasario 4 d. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas rengė viešą bendruomenės diskusiją apie aukštojo mokslo reformą ir perspektyvas. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo nariai, Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, profesoriai, dėstytojai, studentai ir kiti akademinės bendruomenės nariai.

Diskusiją moderavo Profesorių klubo prezidentas, akademikas prof. Antanas Buračas.
Buvo išsakytos abejonės dėl projekto formuluočių pozicingumo, pateiktos pastabos dėl galimų teisinių kolizijų, išsakytas susirūpinimas dėl „studentų krepšelio“ skyrimo principo, aukštųjų mokyklų valdymo pertvarkymo galimų pasekmių bei daugybė kitų pastabų. Diskusijoje su LR Seimo nariais aktyviai dalyvavo universiteto akademinės bendruomenės nariai, tarp jų Teisės fakulteto dekanas prof. Egidijus Jarašiūnas, Konstitucinės teisės katedros vedėjas prof. Gediminas Mesonis, Universiteto sekretorius dr. Saulius Spurga, Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis, Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas doc. dr. Ignas Vėgėlė, studentų atstovas Justas Randis, Senato pirmininkas prof. Vytautas Pakalniškis.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko