Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2008-06-19 08:00:00

Sveikiname

dsc0001 Birželio 19 d. 15.00 val. I-414 a. doc. dr. Justinas Žilinskas (Teisės fakultetas, Tarptautinės teisės katedra), siekiantis atlikti habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Teisės mokslo kryptyje (01S), teikia mokslo darbų apžvalgą „Atsakomybė už sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus: naujųjų ginkluotų konfliktų iššūkiai bei Lietuvos patirtis“ viešai nagrinėti atvirame Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos ir doc. dr. Justino Žilinsko habilitacijos procedūros komisijos posėdyje.

Habilitacijos procedūros komisijos sudėtis:
1.    Pirmininkas – Prof. dr. Saulius Katuoka (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai  mokslai, teisė 01 S).

Nariai:

2.    Prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S);
3.    Prof. habil. dr. Viktoras Justickis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, 01S);
4.    Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S);
5.    Prof. dr. Antanas Marcijonas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S);
6.    prof. habil. dr. Borisas Melnikas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas 03S);
7.    Prof. dr. Manuela Tvaronavičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas 03S);
8.    Prof. dr. Algimantas Urmonas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S);
9.    Prof. dr. Stasys Vėlyvis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01S).