Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-03-10

Sveikiname

vaida-jurgile-9771 Vaidą Jurgilę (Edukologijos ir socialinio darbo institutas), 2020 m. kovo 10 d. apgynusią disertaciją „Grindžiamoji tarpkultūrinio mokymosi ,,spiralės“ teorija: lietuvių studentų mokymosi patirtis“ (edukologija, S 007).

GRINDŽIAMOJI TARPKULTŪRINIO MOKYMOSI ,,SPIRALĖS“ TEORIJA: LIETUVIŲ STUDENTŲ MOKYMOSI PATIRTIS

Disertacijoje siekiama ne tik geriau suprasti, kaip studentai mokosi tarpkultūrinėse studijose, bet ir iš mokslinės perspektyvos aptarti aktualius ir probleminius tarpkultūrinio mokymosi aspektus. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į auditorijoje vykstantį tarpkultūrinį mokymąsi, susijusį su neišvengiamais aš ir kito susidūrimais. Disertacijoje taikoma grindžiamosios teorijos metodologinė prieiga padeda visapusiškai atskleisti kultūrinio tapatumo ir tarpkultūrinio mokymosi sąsajas, kurios gali lemti tiek pozityvius mokymosi rezultatus, tiek vidinę įtampą, pasipriešinimus, kalbinę atskirtį, netgi baimę. Atliktas empirinis tyrimas leido pasitelkti tarpkultūrinio mokymosi spiralės metaforą, kuri naujai atskleidė tarpkultūrinio mokymosi koncepciją ir jo kompleksiškumą. Spiralės sukimasis pirmyn ir atgal vaizduoja tarpkultūrinio mokymosi procesą, kurio metu studentai nuolat stengiasi balansuoti savo mokymosi procese.

GROUNDED „SPIRAL“ THEORY OF INTERCULTURAL LEARNING: LEARNING EXPERIENCE OF LITHUANIAN STUDENTS

The dissertation aims not only to better understand how students learn in intercultural studies but also to discuss relevant and problematic aspects of intercultural learning from a scientific perspective. This dissertation focuses on intercultural learning that takes place in the classroom and is related to inevitable encounters between the Self and the Other. The methodological approach applied in this dissertation helps to fully uncover the relationship between cultural identity and cultural learning, which can lead to both positive learning results and internal tensions, resistance, linguistic divide, and even fear. The empirical research made it possible to use the metaphor of intercultural learning spiral, which newly revealed the concept of intercultural learning and its complexity. The spinning of the spiral back and forth represent the process of intercultural learning, in which students constantly strive to balance their learning process.