Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2018-07-27

Universitetai kartu stiprins unikalias ir konsoliduos besidubliuojančias studijų programas

rektorius-algirdas-monkevicius-1202

Liepos 24 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos Seime užregistravo nutarimo projektą „Dėl Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu pradžios“.
Jau anksčiau Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius yra sakęs, kad du stiprūs Vilniaus universitetai gali turėti bendrą viziją, išsikelti ir pasiekti labai ambicingus uždavinius, išnaudodami tarpdicipliniškumo ir tarpkryptiškumo galimybes. „Technologinės studijų ir mokslo kryptys kartu su teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo saugumo ir valdymo, psichologijos, edukologijos ir kitais socialiniais mokslais gali sukurti tokią studijų ir mokslo kokybę, kurios šiuo metu reikia šalies socialinei gerovei ir pasaulinio konkurencingumo didinimui“.
Pasak Algirdo Monkevičiaus pagal pateiktą 2018–2021 metų universitetų pertvarkos projekto planą planuojama ne naikinti, bet konsoliduoti besidubliuojančias abiejų universitetų studijų programas, o unikalias abiejų universitetų studijų kryptis ne tik išsaugoti, bet ir toliau stiprinti ir vystyti.
Integruojant MRU ir VGTU Vilniuje kartu su VU toliau veiktų dvi stipriausios Lietuvos teisės mokyklos, už kurias vieningai pasisako ir Lietuvos teisininkų bendruomenė. „Išnaudodami abiejų universitetų privalumus, universitetai gali sukurti didelę technologinių ir socialinių mokslų sinergiją, konsoliduoti ir sustiprinti technologinių ir socialinių mokslų studijų programas, stiprinti konkurencingumą tarptautinėje studijų ir mokslo erdvėje, – sako Algirdas Monkevičius. – Lietuvai, kaip ir kitoms Europos ir pasaulio valstybėms, susiduriant su naujais migracijos, kibernetinio saugumo, valstybės viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo iššūkiais, jų teisiniu reglamentavimu, ypač reikalinga technologinių ir socialinių mokslo sričių sąveika bei inovacijų kūrimas ir jų pritaikymas“.
Rektorius taip pat pabrėžia, kad universitetų susijungimas leis dar labiau vystyti prioritetines ateities visuomenės technologijų ir visuomenės bei valstybės saugumo mokslinių tyrimų kryptis. Abu universitetai yra apsvarstę technologijų universiteto su stipriu socialinių mokslų branduoliu viziją, dėl kurios realizavimo pradžios rudens sesijoje turėtų apsispręsti Seimas.