Renginiai ir įvykiai

2018-06-27

Su MRU profsąjunga pasirašyta kolektyvinė sutartis

profsajungakolektivine-sutartis-6834

Birželio 27 dieną Mykolo Romerio universiteto profesinės sąjungos pirmininkė prof. dr. Eglė Bilevičiūtė ir Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius pasirašė pirmąją kolektyvinę sutartį.
Ši sutartis reguliuoja santykius tarp universiteto darbuotojų ir darbdavio dėl darbo, darbo sąlygų, darbo ir poilsio laiko, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių, ekonominių sąlygų bei garantijų. Sutartyje apibrėžtos darbo sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo tvarkos, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atrankos ir atestavimo kriterijai ir tvarkos, dėstytojų darbo krūvio apskaitos normos, kvalifikacijos kėlimo reikalavimai, darbo apmokėjimo tvarka, kiti universiteto darbuotojams svarbūs punktai.
Pasak MRU rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, universitete dirbantys žmonės – didžiausias universiteto turtas, o vadovybės ir profsąjungos tikslas bendras – tai visų nuoširdžiai dirbančių ir atsidavusių darbuotojų gerovė. „Visos universiteto vadovybės vardu norėčiau padėkoti už bendrą darbą. Konstruktyviai bendradarbiaudami su profsąjungos atstovais paruošėme tokią kolektyvinę sutartį, kuri ir patiems darbuotojams suteiks daugiau aiškumo ir pasitikėjimo savo profesinėmis perspektyvomis universitete“.
Kaip teigė profsąjungos pirmininkė Eglė Bilevičiūtė, nors ši kolektyvinė sutartis galioja profsąjungos nariams, profsąjunga siekia atstovauti visus universiteto darbuotojus ir jų interesus. „Džiaugiamės, kad pavyko pasirašyti šią kolektyvinę sutartį. Tai tik patvirtina, kad mūsų universitete profsąjunga nėra tik formalus darbuotojų susivienijimas. Glaudžiai ir konstruktyviai bendradarbiaujame su vadovybe, aktyviai dalyvaujame universiteto valdymo procesuose ir esame svarbi universiteto dalis“.