Renginiai ir įvykiai

2018-01-09

Atidaryta Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Lemtingas 1991 metų sausis”

1dsc2436 Sausio 11 dieną MRU Rotondinės salės hole atidaryta Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Lemtingas 1991 metų sausis”.


Dalia Kazlauskienė: „1986 m. Kaune ir 1987 m Vilniaus Parodų rūmuose (dab. ŠMC) Juozas Kazlauskas buvo surengęs I savo personalinę parodą „Šiaurės keliais“. Jo fotografijos iš serijos „Prie Karos jūros“ jau buvo gerai žinomos tarptautinėse parodose. Ekspedicijose po Ledynuotojo Arkties vandenyno salynus Juozas fotografavo ir filmavo Centrinės (TSRS) televizijos laidai „Kino keliautojų klubas“. 1988 metais Katedros aikštėje vyko Lietuvos vėliavos iškėlimas Gedimino pilies bokšte. Į šį renginį Juozas atvyko tiesiai iš ekspedicijos po Arkties vandenyno salynus. Juozas Kazlauskas, būdamas jau patyręs fotografas, pasinėrė į Atgimimo Lietuvoje įvykius. Kaip tik ir aplinkybės susiklostė tokios, kad – dėl sveikatos nebegalėjo dirbti kino operatoriumi Lietuvos kino studijoje – ėmėsi vien fotografijos. Fotografavimas ir anksčiau vyko lygiagrečiai filmavimui. Kolegos juokavo, kad Juozui kartais būdavo sunku apsispręsti, kam teikti pirmenybę, kino kamerai ar fotoaparatui.
Tad jis 1989 m. sukurtas fotografijų ciklas „Lietuva tremtyje“ buvo eksponuojamas Lietuvoje ir užsienyje. Tai fotografijos iš lietuvių tremties vietų Sibire, kur 1989 m. daugelis buvusių tremtinių ir jų palikuonių vyko parvežti artimųjų palaikus į gimtinę. 1990 m. Akcinė spaudos bendrovė „Lituanus“ išleido šių J. Kazlausko fotografijų ir nuotraukų iš buvusių tremtinių asmeninių albumų leidinį „Teesie“.
1991 metais, prieš sausio 13 naktį, Juozas jau buvo daug fotografavęs mieste, tad vakare sugrįžęs į namus, ilsėjosi – tiesiog užmigo. O namie ir radijas, ir televizija būdavo pastoviai įjungti. Žinios ir reportažai iš svarbiausių vietų dar buvo transliuojamos iš Lietuvos TV studijos. Kai išgirdau pranešimą, kad tankų kolona pajudėjo iš Šiaurės miestelio centro link, galvoje šmėstelėjo mintis, ką gi Juozas pasakys, jei jo nepažadinsiu? Ir jis, be abejo, staigiai pašoko, stvėrė savo fotokrepšį, išlėkė į kiemą, sėdo į Žiguliuką ir išvažiavo.
Mūsų butas yra ant kalno, pro langus matėsi TV bokštas, danguje besikryžiuoją platūs šviesos spinduliai. Netrukus nugriaudėjo ir galingi duslūs šūviai. TV ekrane paskutinius žodžius ištarė Eglė Bučelytė, ir ekrane pasirodė tik koridorius, kuriuo ėjo ginkluoti uniformuoti okupantų kariai. Beliko klausytis radijo pranešimų, pirma tik iš radijo stoties „Svoboda“. Daug vėliau iš Juozo kolegų Vokietijoje sužinojome, kad tą naktį jie buvo nubėgę prie Rusijos Konsulato Miunchene, daužė kumščiais duris ir išėjusių darbuotojo reikalavo paaiškinti, ką jie daro Vilniuje?
Kur Juozas fotografavo Sausio 13 naktį, galime pamatyti jo fotografijose. Ryte į namus jis negrįžo. Prisiminiau pusseserės vyrą, kuris tuo metu dirbo savivaldybėje. Paskambinau – pasirodė, kad jis vyksta apžiūrėti , kokie padariniai mieste po nakties įvykių. Pasakiau Juozo automobilio numerį ir jo fotolaboratorijos adresą. Netrukus man pranešė, kad jo automobilis stovi prie fotolaboratorijos. Nusiraminau, supratau, kad jis ten, kad jis jau dirba toliau. Ir tikrai, vakarop sugrįžo ir Iškart krito miegoti. Juozas atspausdino Sausio 13 nakties nuotraukas, susisiekė su savo draugu žurnalistu, dirbusiu žurnale „Actuel“ ir, turėdamas galiojantį užsienio pasą, išskrido į Paryžių. Jau vasario mėnesio žurnalo „Actuel“ numeryje, pakeitus maketuojamą medžiagą, buvo išspausdintas fotoreportažas iš Vilniaus. Juodai baltos Juozo fotografijos su tekstu ir spalvoti fotografo Gueorgui Pinkhassov / Magnum kadrai iš Vilniaus ligoninės ir morgo. Informacija apie 1991 m. sausio 13 įvykius sklido į pasaulį.
Juozo Kazlausko fotografijos Sausio 13 tema buvo spausdinamos periodiniuose leidiniuose ir fotoalbumuose, eksponuojamos parodose. Čia eksponuojamą Juozo Kazlausko (1941-2002) fotografijų parodą „Lemtingasis 1991 metų sausis“ parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius. Eksponuojami darbai atspausdinti iš skanuotų Juozo Kazlausko negatyvų. Paroda jau buvo eksponuota Lietuvos Respublikos Seimo galerijoje 2013 m. ir Latvijos menininkų sąjungos (Latvijas Makslinieku savieniba) galerijoje atidarytoje tarptautinėje vaizduojamojo meno parodoje „Ruduo 2015 / Barikadoms 25“, skirta Laisvės gynėjų dienos dvidešimt penktosioms metinėms 2016 m.