Renginiai ir įvykiai

2017-11-28

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) patvirtintame finansuojamų projektų sąraše – keturi MRU mokslininkų projektai

lmt Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, baigė aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškų konkursą.
Stipriausioms mokslininkų grupių idėjoms įgyvendinti 2018–2021 metais skirta beveik 35 mln. eurų. Konkursui pateiktos 195 paraiškos, 187 – atitiko tinkamumo finansuoti reikalavimus.
Atlikus naudos ir kokybės vertinimą finansuotinomis pripažintos 105 paraiškos, iš jų ekspertai geriausiomis pripažino 39 patyrusių mokslininkų ir 21 – jaunųjų mokslininkų teiktą paraišką.
Paraiškas vertino užsienio ekspertai, turintys patirtį Europos mokslo tarybos konkursų paraiškų vertinime. Vienam 3,5–4 metų projektui numatyta iki 600 tūkst. eurų – dvigubai daugiau nei gali būti suteikta pagal kitas Lietuvos konkursinio finansavimo priemones.
Remiantis tarptautine dotacijų praktika, mokslininkų, teikiančių paraiškas dotacijai gauti, neriboja tyrimų temos, o pagrindiniai projektų atrankos kriterijai yra projekto kokybė, tyrimo perspektyvumas ir pareiškėjo mokslinė kvalifikacija.
Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, aukšto lygio mokslo projektų finansavimas yra didelė paskata Lietuvos mokslininkams aktyviau siekti tarptautinių laimėjimų. „Tarptautinių ekspertų pripažinimas ir Lietuvoje šiandien didžiausia įmanoma dotacija turėtų įkvėpti mokslininkus labiau pasitikėti savo jėgomis ir aktyviau dalyvauti pagrindinėje mokslui ir inovacijoms skirtoje Europos Komisijos programoje „Horizontas 2020“ ir ypač siekiant Europos mokslo tarybos dotacijos“, – sako prof. Dainius H. Pauža.
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu patvirtintas 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3 – LMT - K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamų projektų sąrašas, į kurį pateko ir trys Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkų vykdomi projektai:

„Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai“ (Mokslinio tyrimo vadovė – prof. Rita Žukauskienė, darbo grupė – Goda Kaniušonytė, Ingą Truskauskaitė – Kunevičienė, Lina Jovarauskaitė, Audra Balundė, Mykolas Simas Poškus, Oksana Malinauskienė)
Bendra projekto vertė - 598.565,26 Eu

„Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“ (Mokslinio tyrimo vadovė – doc. Violeta Jegelevičienė, darbo grupė – prof. Valdonė Indrašienė, dr. Odeta Merfeldaitė, dr. Jolanta Pivorienė, dr. Asta Railienė, dr. Justinas Sadauskas, dr. Daiva Penkauskienė, dr. Natalija Valavičienė).
Bendra projekto vertė - 599.336,64 Eu

„Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“ (LINESAM)“ (Mokslinio tyrimo vadovas - Paulo Pereira, darbo grupė - dr. Ieva Misiūnė, dr. Daniel Depellegrin, dr. Katažyna Mikša, dr. Stefano Menegon).
Bendra projekto vertė - 599.132,80 Eu.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu patvirtintas ir 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamų projektų sąrašas, į kurį pateko vienas MRU mokslininkų vykdomas projektas:

„Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo sistema“ (Mokslinio tyrimo vadovė - prof. dr. Birutė Mikulskienė, darbo grupė - Birutė Pitrėnaitė – Žilėnienė, E. Toločka, E. Galiauskienė, P. Švogždždys, V. Marcinkevičius, A. Repečka, T. Vedlūga, Kurasovas )
Bendra projekto vertė – 609.356,07 Eu

Sveikiname ir linkime sėkmės!

Parengta pagal Lietuvos mokslo tarybos informaciją