Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2017-05-02

MRU Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius: „Mūsų numatyta universiteto strateginė misija nesikeičia“

algirdasmonkevicius Gegužės 2 dieną Vyriausybės darbo grupė paskelbė pasiūlymus dėl Lietuvos aukštojo mokslo tinklo optimizavimo. Kalbamės su MRU rektoriumi doc. dr. Algirdu Monkevičiumi

Gerbiamas Rektoriau, darbo grupė paskelbė pasiūlymus dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Kaip juos vertinate?
Išties galimybė integruoti Mykolo Romerio universitetą į Vilniaus universitetą įvardinome kaip vieną iš galimų tinklo tvarkymo krypčių Vyriausybei prieš porą mėnesių pateikę savo viziją dėl universitetų tinklo optimizacijos. Šis integracijos procesas – natūralus, savalaikis ir tikėkimės, bus efektyvus universitetinių studijų ir mokslo sostinėje vystymosi žingsnis.
Konsolidacija nėra tikslas savaime. Ir MRU, ir VU turi vieną tikslą – efektyviai konsoliduoti intelektinį abiejų aukštųjų mokyklų potencialą. Neabejoju, kad tik sutelkus skirtingų universitetų mokslo ir studijų potencialą įmanoma auginti ir stiprinti jo sukuriamą vertę ir efektyvumą.
Tai vienas iš būdų pradėti rimtai galvoti apie didesnius dėstytojų ir tyrėjų atlyginimus. Mes suprantame, kaip svarbu didinti ir akademinio darbo karjeros patrauklumą ir prestižą, be kurių neįmanoma sukurti žinių ir inovacijų visuomenės.
Labai svarbu, kad mūsų bendruomenė – studentai, dėstytojai, mokslininkai, kiti darbuotojai matytų aiškią ir saugią perspektyvą. Saugią – pirmiausia reiškia studijų, darbų tęstinumą ne blogesnėse, bet geresnėse sąlygose, kurios suteiktų daugiau galimybių augimui ir kūrybinei savirealizacijai universitete. Noriu pabrėžti, kad mūsų numatyta universiteto strateginė misija nesikeičia.

Kuriose mokslų srityse matote didžiausią konsolidacijos potencialą su VU?
Kaip ir VU mokslinio potencialo telkimą matome, visų pirma, socialinių mokslų srityje. MRU ir iki šiol savarankiškai įgyvendina socialinių mokslų plėtros strategiją, orientuotą į savo profilio sritis. Jau dabar tinkliniu principu mūsų universitetas Vilniaus Didlaukio akademiniame miestelyje telkia veikiančių švietimo įstaigų bendruomenių potencialą, kuria bendrą akademinio miestelio infrastruktūrą su Vilniaus kolegija, Vilniaus paslaugų centro darbuotojų profesinio rengimo centru ir kitomis Baltupių mikrorajone veikiančiomis švietimo institucijomis.
Tad natūralu, kad plėtojant Didlaukio akademinį miestelyje galėtų būti sutelktas didžiausias šalyje socialinių mokslų potencialas, kuriam atsivertų plačios galimybės glaudžiau bendradarbiauti su kitomis mokslo sritimis, kas šiandien vis labiau svarbu kokybiškoms studijoms ir tyrimams bei socialinėms inovacijoms.

Kokie, jūsų nuomone, didžiausi iššūkiai?
Kol kas darbo grupė pateikė pasiūlymus, kuriems reikės ir politinės valios ir visų konsolidacijos dalyvių valstybinio požiūrio, siaurų interesų vengimo. Laukia išties ilgas ir nelengvas kelias. Aukštųjų mokyklų tinklo optimizacijos sėkmė priklausys ir nuo universitetų finansavimo sistemos peržiūros.
Mes pritariame pozicijai, kad finansavimas turėtų būti siejamas su kokybiniais rodikliais bei teigiamais veiklos rezultatais, tarnaujančiais valstybės ir visuomenės pažangai. Europos ir pasaulio praktika rodo, kad panašūs žingsniai optimizuojant universitetų tinklą ir stiprinant studijų ir mokslo potencialą pasiekia iškeltus tikslus tik tada, kai šalyje vyrauja nuoseklus, ne vienerius metus ar kadenciją trunkantis politinis palaikymas, universitetų bendruomenių įsitraukimas, o jų pastangos remiamos tinkamais ištekliais.

Kaip konsolidacijos procesai paveiks mūsų universiteto studentus?
Kol kas darbo grupė pateikė pasiūlymus, kuriems reikės ir politinės valios ir visų konsolidacijos dalyvių valstybinio požiūrio, siaurų interesų vengimo, pagaliau konkretaus, akademinėms bendruomenėms aiškaus, korektiško ir priimtino konsolidacijos mechanizmo. Laukia išties ilgas ir nelengvas kelias, tad sunku prognozuoti, bet mes tikime sėkme ir toliau būsime aktyvūs pažangių permainų šalininkai.
Noriu pabrėžti, kad universiteto vadovybė sieks, kad nenukentėtų mūsų akademinės bendruomenės interesai. Dėl to esamus studentus noriu nuraminti dėl savo studijų, o abiturientus kviečiu drąsiai rinktis studijų programas mūsų universitete.
Taip pat norėčiau akcentuoti, kad MRU Viešojo saugumo fakultetas Kaune taip pat išliks struktūrine Mykolo Romerio universiteto (MRU) dalimi, bus siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su Vidaus reikalų ministerija dėl visų statutinių pareigūnų rengimo sistemos sukūrimo, o šiame procese Mykolo Romerio universitetas aktyviai dalyvaus.

Dėkoju jums už pokalbį.