Renginiai ir įvykiai

2017-01-13

MRU Akademinės etikos tyrimo pristatymas

mru-akademines-etikos-tirimo-pristatimas-6393 Vasario 1 dieną buvo pristatytas universiteto akademinės etikos tyrimas, kurį atliko MRU Akademinės etikos centro tyrėjų grupė, vadovaujama Ingos Gaižauskaitės.
Tyrimo tikslas buvo įvertinti akademinės etikos principų įtvirtinimo ir įgyvendinimo sąlygas MRU studijų procese ir mokslinėje veikloje. Tyrimo metu buvo atlikta MRU vidaus dokumentų nuostatų, reglamentuojančių akademinę etiką, analizė bei su akademinės etikos principų ir procedūrų pažeidimais susijusių statistinių duomenų analizė.
Siekiant išanalizuoti akademinės etikos ir jos principų – sąžiningumo bei atsakomybės – sampratas ir taikymo patirtis MRU bendruomenėje, buvo atliktas kokybinis tyrimas: individualūs giluminiai interviu su doktorantais ir dėstytojais (mokslo darbuotojais) bei tikslinės grupės diskusijos su bakalauro ir magistrantūros studijų studentais. Tokio pobūdžio tyrimas universiteto mastu atliktas pirmą kartą.