Renginiai ir įvykiai

2017-01-02

Prof. dr. A. Skaržauskienės vadovaujama mokslininkų grupė – tarp tarptautinės programos ENSUF finansuotinų projektų partnerių

ensuf1000px Lietuvos mokslo taryba skelbia, jog pasibaigė programos ENSUF, pagal kurią finansuojami urbanistikos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos, konkursas.
Konkursui buvo pateiktos 43 tarptautinių konsorciumų paraiškos, o finansuotinais pripažinti 15 tarptautinių projektų. Tarp laimėjusių projektų – ir vienintelis partneris iš Lietuvos. „C3PLACES - using ICT for Co-Creation of inclusive places“ projekte dalyvaus Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorės Aelitos Skaržauskienės vadovaujama mokslininkų grupė. Projekto idėją remia Vilniaus miesto administracija ir Visorių informacinių technologijų parkas.
Programa ENSUF yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ dalis. Šio ENSUF kvietimo temos buvo: išmaniosios urbanistikos transformacijos koncepcijos ir strategijos, miestų augimas ir nykimas, viešųjų paslaugų miestuose nauja dinamika ir įtraukios, inovatyvios ir reflektyvios miestų bendruomenės. 15 laimėjusių projektų vykdymo trukmė – 3 metai.
Projektai bus pradėti įgyvendinti 2017 metų pirmoje pusėje. Bendras galimas laimėjusių projektų finansavimas – 23,8 milijonai eurų. Lietuvos dalyvį finansuos Lietuvos mokslo taryba. Visas finansuotinų projektų sąrašas skelbiamas programos interneto tinklalapyje