Renginiai ir įvykiai

2016-11-30 11:06:00

MRU alumnė Anastasiya Jurkevits tapo 2016 m. geriausių magistro darbų konkurso nugalėtoja

00jurkevits-informal MRU alumnės (dabar Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto doktorantės) Anastasiya Jurkevits magistro darbas „Šiuolaikiniai pensijų reformos Baltarusijoje diskursai“ [Contemporary Discourses on Pension Reform in Belarus] buvo pripažintas geriausiu socialinių mokslų magistro darbu.
Darbas parengtas ir apgintas studijuojant jungtinėje Mykolo Romerio universiteto (Lietuva), Tamperės universiteto (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universiteto (Austrija) sociologijos magistrantūros studijų programoje „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“, darbo vadovė prof. dr. S.Mikulionienė).
Geriausių magistro darbų konkursą rengia Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. Darbus vertino daugiau nei 70 vertintojų. Konkursu siekiama skatinti magistrantus ruošti aukšto lygio baigiamuosius darbus, skatinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį bendradarbiavimą, didinti Lietuvos magistrantų motyvaciją rinktis mokslininko karjerą.
Šiame darbe išanalizuota, kaip oficialūs ir alternatyvūs Baltarusijos politikos diskursai apie pensijų reformą įtakoja vidaus politikos pokyčius ir reguliavimą. Autorė pateikė socialinį politinį Baltarusijos pensijų reformos diskursą per dešimt metų (nuo 2007 m. sausio iki 2016 m. birželio mėnesio), kuris atspindėtas politikų ir valdininkų kalbose ir ekspertų bei žurnalistų komentaruose apie pensijų reformą. Šis tyrimas pristato teorinių požiūrių į pensijų politikos raidą ir pensijų sistemų reguliavimą apžvalgą Baltarusijoje. Tyrime analizuojami socialinės politikos pokyčių ir reformų tyrimų požiūriai, nagrinėjamos socialinio, politikos diskurso analizės tendencijos ir tyrimų metodai bei jų vaidmuo socialinės politikos kūrime ir reformose.
Darbe atskleidžiamas Baltarusijos istorinis kelias, šiuolaikinė socialinės sistemos struktūra, politinės problemos ir ekonomikos iššūkiai.