Renginiai ir įvykiai

2016-10-12

MRU LAB įvyko išplėstinis rektorato posėdis

mru-biciuliu-diena-4650 Spalio 11 dieną MRU LAB įvyko išplėstinis rektorato posėdis. Universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius informavo apie spalio 4 dieną Mykolo Romerio universiteto tarybos patvirtintą Universiteto 2016-2021 metų strateginį veiklos planą ir akcentavo pagrindinius šios strategijos aspektus.
Pasak Rektoriaus, labai svarbu, kad šioje strategijoje pabrėžiamas mūsų socialinių mokslų universiteto profilis, orientuotas į Lietuvos viešąjį sektorių, valstybės tarnybą ir viešąjį saugumą.
A. Monkevičius atkreipė dėmesį, kad šioje strategijoje aiškiai įvardinta misija tapti studentų asmeninę sėkmę ir pilietiškumą laiduojančiu universitetu, todėl svarbios ne tik teisės, administravimo ar kitų sričių profesinės žinios, bet ir visapusiškos (filosofinė, psichologinė, ekonominė, komunikacinė...) kompetencijos, kurias jie turėtų įgyti mūsų universitete. „Studijų perspektyva neatsiejama ir nuo mokslinių tyrimų, – sakė A. Monkevičius, - bus skatinamas ir tolesnis visų universiteto mokslo branduolių vystymas, sinerginė sąveika ir tarptautinių kokybės standartų siekis atliepiant socialinių partnerių ir valstybės poreikius“.
Pasak Rektoriaus, stiprus mūsų akademinis potencialas bus motyvuojamas efektyviai veikti mokymosi visą gyvenimą srityje, o konkretūs sumanymai jau pradėti įgyvendinti. Rektorius informavo, kad lapkričio mėnesį fakultetams planuojama pristatyti papildomus finansinės apskaitos įrankius, lakstesnes paslaugų teikimo schemas, kurios papildytų jau esančią finansinės kontrolės sistemą ir padidintų fakultetų motyvaciją ieškant naujų pajamų šaltinių. „Kiekvienam fakultetui nuo kitų metų bus sudaromas finansinis fondas, skatinantis siūlyti įvairias mokslo paslaugas verslui ir viešajam sektoriui, o didžioji dalis generuojamų lėšų atitektų fakultetams, kurie galėtų jas naudoti savo nuožiūra, pagal iš anksto patvirtintas taisykles“, - sakė A. Monkevičius.  Jis taip pat informavo ir apie struktūrinius pokyčius universiteto administracijoje, kuriais buvo siekiama optimizuoti universiteto padalinių veiklas ir funkcijas.
Studijų prorektorius Giedrius Viliūnas susirinkusius supažindino su svarbiausiais naujojo Mokslo ir Studijų įstatymo aspektais ir poįstatyminėmis teisės aktų nuostatomis, į kurias svarbu atkreipti dėmesį studijų programų vadovams. G. Viliūnas apžvelgė planuojamas studijų krypčių grupes, kvalifikacinių laipsnių sąrašą, taip pat bendruosius studijų vykdymo reikalavimus. Prorektorius taip pat įvardino artimiausius darbus, kuriuos būtina padaryti siekiant pagerinti studijų programų kokybę.
Vėliau vyko diskusija, kaip studijų programų vadovai kuo operatyviau galėtų prisitaikyti prie naujojo Mokslo ir Studijų įstatymo reikalavimų.