Renginiai ir įvykiai

2016-09-28

Mykolo Romerio universiteto studentui – Finansų ministerijos premija

4ernestascesokassudarbovadoveirkomisijosnariais Rugsėjo 27 diena Vilniuje, Finansų ministerijoje, Finansų ministrė Rasa Budbergytė apdovanojo studentus – geriausių mokslo darbų apie Europos Sąjungos (ES) fondus autorius. Jiems įteiktos piniginės premijos, kurių bendras fondas šiemet sudarė 3000 eurų. Pirmąją vietą magistro darbų kategorijoje iškovojo Mykolo Romerio universiteto studentas Ernestas Česokas.

Trečiąkart organizuotame konkurse savo darbus apie ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą pateikė 18 studentų iš Vilniaus, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Mykolo Romerio, Lietuvos sporto bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetų. Jų darbus vertino švietimo įstaigų, visuomeninių bei investicijas Lietuvoje skatinančių organizacijų atstovai.
Konkurso laureatais tapo šeši studentai, pateikę vertingiausias įžvalgas ir išdėstę jas magistro ir bakalauro programų mokslo darbuose. „Džiaugiamės, kad šiemet konkursas sulaukė didesnio susidomėjimo nei ankstesniais metais. Tai rodo, kad studentai ir švietimo institucijos vis dažniau atsigręžia į ES struktūrinius fondus, nes regi juose aktualią mokslinių tyrinėjimų temą. Tikiu, kad darbuose pateiktos įžvalgos bus vertingos, plečiant diskusijas apie šių fondų panaudojimo efektyvumą, o šviežias požiūris į ES investicijas gali pasiūlyti ir naujų praktinių galimybių“, – studentų apdovanojimo renginyje kalbėjo finansų ministrė Rasa Budbergytė.
Šiais metais studentų rašto darbų temos apėmė regionų gyventojų socialinę integraciją, subsidijuojamą įdarbinimą, aktyvias darbo rinkos formavimo priemones, profesinius mokymus, taip pat ES investicijų poveikį įvairiems sektoriams – Lietuvos dvarų, verslo, inovacijų, lopšelių-darželių, akvakultūros, kaimo turizmo ir kt.
Dėl didesnio nei pernai studentų darbų kiekio, šiemet juos vertino ir gausesnė komisija. Joje buvo socialinių mokslų daktaras ir Mykolo Romerio universiteto profesorius Alvydas Baležentis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos departamento Biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos skyriaus vedėja Lina Liubauskaitė, „Investuok Lietuvoje“ jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ vadovė Agila Barzdienė, „Investuok Lietuvoje“ investicijų plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Vida Staskonienė, Kauno technologijos universiteto Finansų katedros vedėjas Rytis Krušinskas, pirmojo konkurso magistro kategorijos 1-osios vietos laureatė Vaiva Almašova, Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė Lidija Kašubienė bei Finansų ministerijos paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Dilba.
Vertinant darbus, buvo atsižvelgiama į studento pasirinktos temos aktualumą, darbo analitiškumą, pagrįstumą, praktinį išvadų pritaikomumą ir darbo svarbą ES fondų investicijų efektyvumo vertinimui bei stiprinimui.

Konkurso laureatai:
Bakalauro darbų kategorija: I vieta: Nijolei Zalunskaitei, Vilniaus universitetas. Rašto darbo tema: „Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos regionų gyventojų socialinei integracijai“.
Darbo vadovas – prof. dr. Boguslavas Gruževskis.
II vieta: Gabrielei Nekrošiūtei, Vilniaus universitetas. Rašto darbo tema: „De minimis paramos reikšmė valstybės pagalbos kontekste“. Darbo vadovė – dokt. Laura Girlevičienė.

Magistro darbų kategorija:
I vieta: Ernestui Česokui, Mykolo Romerio universitetas. Rašto darbo tema: „Europos žuvininkystės fondo paramos Lietuvos akvakultūros sektoriui vertinimas“.
Darbo vadovė – prof. dr. Rima Žitkienė.

Papildomos premijos:
Papildoma premija už darbo praktinį pritaikymą skirta Anastazijai Markevičiūtei, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.
Rašto darbo tema: „Kvalifikacijos ir statistinio diskriminavimo įtaka subsidijuojamo įdarbinimo poveikiui: Lietuvos atvejis“.
Darbo vadovė – dr. Dovilė Jonavičienė.

Papildoma premija už darbo aktualumą skirta Dovilei Grigaliūnaitei, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.
Rašto darbo tema: „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikis skirtingomis ekonominėmis sąlygomis: Lietuvos atvejis“.
Darbo vadovė – dr. Dovilė Jonavičienė.

Papildoma premija už temos inovatyvumą skirta Dovilei Ivanauskaitei, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
Rašto darbo tema: „Vyriausybės partiškumo įtaka ES struktūrinių fondų efektyvumui“. Darbo vadovė – dr. Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak.
Su visais konkursui pateiktais darbais galite susipažinti ES investicijų svetainėje.