Renginiai ir įvykiai

2016-09-22

MRU mokslininkai gilinsis į visuomenės įtraukties tyrimų poveikį socialiniams iššūkiams ir politikai

cost-logo-high-res 2016 m. Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės, Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinės ir apklausos „Innobarometer“ duomenimis Lietuva yra tarp sparčiausiai augančių novatorių. Nepaisant to, visoje Europoje jaučiamas socialinių inovacijų stebėsenos ir poveikio vertinimo trūkumas.
Rugsėjo 21 dieną MRU prisijungė prie COST programos finansuojamo projekto „Visuomenės įtraukties tyrimai skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“ (angl. Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe).
Šiuo projektu siekiama sutelkti socialinių inovacijų bendruomenės pajėgumus Europoje tiriant ir didinant visuomenės įtraukties tyrimų (VĮT) pasiekimais grįstą mokslinį, šviečiamąjį, politinį ir piliečių poveikį įvairių sektorių suinteresuotosioms šalims (pvz., sprendimų priėmėjams, socialiniams novatoriams, mokslininkams, NVO), įvertinant VĮT kaip socialinių inovacijų ir socioekologinio pereinamojo laikotarpio įgalintojo potencialą.
Šiuo projektu bus prisidedama ir prie „Horizon 2020“ programos tikslo „Įtrauki, novatoriška ir reflektyvi visuomenė“ įgyvendinimo. Šiame projekte daugiau kaip 30 dalyvaujančių šalių gilinsis į visuomenės įtraukties tyrimų poveikį socialiniams iššūkiams ir politikai, plėtos dalyvavimą visuomenės įtraukties tyrimuose ir visuomenės įtraukties tyrėjų vaidmenį, stiprins mokslo kaip viešosios vertės suvokimą.
Universitetas intensyviai įsitraukia į Visuomenės įtraukties tyrimų vaidmens skatinimo pilietinėje visuomenėje darbo grupę, kuriai kartu su Londono universiteto (Jungtinė Karalystė) atstove dr. Artemis Skarlaidou vadovaus doc. dr. Loreta Tauginienė.
Šios darbo grupės nariai analizuos savanoriškai projektuose dalyvaujančių asmenų (savanorių) motyvus ir poreikius ir parengs visuomenės įtraukties tyrimų projekto rekomendacijas, apžvelgs savanorių dalyvavimo praktikas ir parengs dalyvavimo veiksmingumo struktūrą atsižvelgiant į konteksto ir kitus veiksnius. Projektas bus įgyvendinamas iki 2020 metų.