Renginiai ir įvykiai

2016-08-26

Įvyko išplėstinis rektorato posėdis

mru-lab-9260 Rugpjūčio 25 dieną MRU LAB Atviroje erdvėje įvyko išplėstinis rektorato posėdis. Posėdyje akademiniai bendruomenei studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas ir mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė dr. Inga Žalėnienė pristatė šių metų stojimo į MRU rezultatus, apžvelgė mokslinės veiklos pasiekimus, įvardino svarbiausius šio akademinio sezono iššūkius ir veiksmus.
Studijų prorektorius Giedrius Viliūnas apžvelgė šių metų studentų priėmimo į MRU rezultatus, bendrojo priėmimo Lietuvoje 2015-2016 metų prašymų pagal studijų sritis tendencijas. Prorektorius akcentavo, kad pagal bendrą stojančiųjų į socialinių mokslų sritį 2016 metais pageidavimų skaičių MRU išlieka antras universitetas Lietuvoje – pageidavimų skaičius siekė 6644, priimti – 664 studentai.
Prorektorius taip pat pasidžiaugė, kad universitete išlaikytas valstybės finansuojamų vietų skaičius, o antros pakopos – net padidėjęs. Išlieka ir stabilus užsienio mainų bei studentų pritraukimas. Pasak G. Viliūno, itin džiugina, kad išlieka labiausiai kvalifikuotų – nuolatinių studijų magistrantūros studentų pasitikėjimas universitetu.
Pagal bendrą pageidavimų skaičių stojančiųjų į aukštąsias mokyklas 2016 metais tarp visų universitetų skaičių MRU užima šeštąją vietą. Prorektorius taip pat pristatė priėmimo rezultatus atskiruose fakultetuose, išskyrė populiariausias studijų programas, įvardino svarbiausius naujojo studijų sezono iššūkius. Mokslo ir tarptautiškumo prorektorė doc. dr. Inga Žalėnienė daugiausia dėmesio skyrė vasaros laikotarpio projektų, paslaugų pardavimo ir kitos veiklos rezultatų apžvalgai.
Prorektorė ypač pasidžiaugė itin aukštu 2016 metų pirmojo-trečiojo ketvirčių MRU laimėtų tarptautinių paraiškų pasiekimu – pateikus 58 paraiškas finansavimą gavo net 13 projektų (rezultatyvumas – 22 %). Pagal ERASMUS+ veiksmą Aukštojo mokslo strateginės partnerystės laimėtas projektas „INnovative curriculum for Strong Identities in Diverse Europe“ (projekto vadovė S. Raižienė). MRU yra šio projekto koordinatorius, partneriai – Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, Universitatea Babes Bolyai, Universite De Bordeaux, Universitytet Kardynala Stefana Wyszynskiego W Warszawie, Tolerantiško jaunimo asociacija.
Tarp reikšmingų laimėtų projektų prorektorė įvardino ir pagal BiodivERsA programą laimėtą projektą „UrbanGaia - Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience“ (projekto vadovė I. Misiūnė). Šio universiteto mokslininkų grupė kartu su tarptautiniais partneriais vykdys miesto biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros tyrimus. Tai pirmas ir vienintelis Lietuvoje pagal BiodivERsA programą laimėtas projektas.
I.Žalėnienė pasidžiaugė ir pagal „Europe for Citizens“ programą laimėtu partneriniu projektu „PROMISE” (Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 1951 Convention and nowadays refugees), vadovė L. Jakulevičienė), Taip pat – pagal Erasmus+ Aukštojo mokslo strateginės partnerystės veiksmą laimėtas partnerinis projektas (vadovė N. Kaminskienė).
Pasak prorektorės, visi laimėti projektai labai svarbūs universitetui, rodo aukštas mokslo kompetencijas ir potencialą, kuris pripažįstamas tarptautiniu lygiu. I. Žalėnienė taip pat pristatė reikšmingiausius mokslo renginius, konferencijas, vasaros stovyklas, MRU LAB laboratorijų vykdomas ir planuojamas paslaugas, mokymus, pagrindinius artimiausio laikotarpio iššūkius ir darbus.