Skelbiame

2016-03-15

Rektorius doc.dr. Algirdas Monkevičius: Sėkmę kurkime dabar

2015-m-rektoriaus-veiklos-ataskaita-5276

Kovo 17 dieną MRU universiteto Rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius akademinei bendruomenei pristatė metinę ataskaitą. Ta proga Rektorius maloniai sutiko atsakyti į kelis klausimus.

Gerbiamas Rektoriau, pristatėte savo pirmąją metinę ataskaitą, nors formaliai nuo jūsų inauguracijos metai dar nepraėjo...  

(Šypsosi). Išties universiteto gyvenimas man primena tekančią upę – mūsų dinamiškoje, veiklioje akademinėje bendruomenėje daugelis reikšmingų darbų buvo pradėti, sklandžiai vyko ir iki mano kadencijos pradžios. Kita vertus, šios ataskaitos tikslas buvo ne tik pristatyti svarbiausius praėjusių metų įvykius, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir rezultatais, bet ir žvelgti į priekį. Gyvenimas nestovi vietoje, vyksta įvairūs pokyčiai, kurie paliečia ir universitetą ir mes turime į juos kuo operatyviau reaguoti. Dėl to ir mums patiems svarbu aiškiai įvardinti universiteto tapatybę, nusibrėžti ilgalaikės strategijos, veiklos gaires, įvardinti mūsų universiteto stiprybes, galimas grėsmes, naujus iššūkius, kuriuos sieksim kartu įveikti, ir galimybes, kurias galime ir turime išnaudoti.

Kaip apibrėžtumėt Mykolo Romerio universiteto tapatybę?

Mykolo Romerio universitetas visuomet buvo žinomas kaip visuomenės ir valstybės mokslų universitetas, kurio profilį atspindi trys pagrindinės mokslo ir studijų ašys: teisė, viešasis administravimas ir viešasis saugumas. Aiškus profilis leidžia MRU atpažinti, pripažinti, o kartu domėtis ir įvertinti universitete sėkmingai vystomas socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, ekonomikos, verslo, vadybos, taikomosios informatikos ir kitas socialinį universiteto profilį atitinkančias mokslo ir studijų kryptis. Tad mes turime visas galimybes tapti  nacionaliniais socialinių mokslų lyderiais ir šio ambicingo tikslo siekti. 

Kokia, Jūsų nuomone, yra mūsų universiteto pagrindinė misija?

Plačiąja prasme šiandien mums pirmiausia turėtų būti svarbi žmogaus kaip pažangios visuomenės dalyvio sėkmė. Statistiniai duomenys sako, kad aukštasis išsilavinimas išlieka viena svarbiausių sėkmingo žmogaus gyvenimo garantų, ženkliai padidinantis įsidarbinimo galimybes po studijų, padedantis siekti sėkmingos karjeros, gauti orų darbo užmokestį, neprarasti darbo užklupus ekonominėms krizėms. ES duomenys rodo, kad iki 2020 metų specialistų su aukštuoju išsilavinimu poreikis tik didės. Todėl mes turime padėti jaunam žmogui šią sėkmę pradėti kurti jau dabar – įstojus studijuoti į universitetą.

Tačiau studentų skaičius drastiškai mažėja... Kokios galėtų būti išeitys?

Mažėjantis studentų skaičius - vienas svarbiausių iššūkių visiems universitetams. Prognozuojama, kad abiturientų mažėjimo tendencija Lietuvoje tęsis iki pat 2020 metų, be to, krenta ir socialinių mokslų populiarumas, nors „Sodros“, Studentų registro duomenys rodo, jog  mūsų alumnų įsidarbinimo, vidutinio darbo užmokesčio rodikliai yra vieni aukščiausių Lietuvoje, o tai – reikšmingos sėkmingo tolimesnio gyvenimo prielaidos.

Kalbant apie studijas, šiandien mūsų universitetui svarbu ne tik pritraukti būsimų studentų, bet ir siekti, kad jie ateitų studijuoti tinkamai pasiruošę ir motyvuoti, kad įgytų tinkamų kompetencijų ir baigtų studijas. Studentų nubyrėjimo skaičiai šiuo metu yra per dideli.

Džiugina mūsų universitete augantis tarptautinių studentų skaičius – čia matau dar daug neišnaudotų galimybių kalbant ir apie jų pritraukimą, ir apie studijų programas, ir apie jų kokybę.

Tarp prioritetinių universiteto veiklų ataskaitoje paminėjote mokslą ir inovacijas.

Praėjusiais metais atidarytas naujasis universiteto padalinys - socialinių inovacijų laboratorijų tinklo centras MRU LAB atspindi, kad mokslo paslaugų teikimas, įsitraukimas į projektus yra viena iš prioritetinių universiteto veiklos sričių. Mūsų mokslininkų potencialas yra milžiniškas, ir to neišnaudoti būtų trumparegiška. Džiugu, kad daugėja mokslinių renginių, stabilus išlieka mokslinių publikacijų užsienio leidiniuose skaičius. Kalbant apie projektines veiklas, kyla pasirašytų užsakomųjų paslaugų sutarčių sumos kreivė. Bendra 2015 m. tikslingai ir efektyviai panaudotų ES struktūrinių fondų lėšų suma per įgyvendintus projektus siekia virš 3  mln. eurų, atliktų darbų suma nacionaliniuose mokslo projektuose -  beveik 288 tūkst. eurų, bendra tarptautiniuose projektuose panaudotų lėšų suma virš 1,3 mln.eurų. Šie skaičiai nuteikia optimistiškai, atskleidžia milžiniškas galimybes, kurias galime išnaudoti. Turėtume dar aktyviau įsitraukti į mokslo paslaugų teikimą, užsakomuosius mokslinius tyrimus, bendrus projektus su užsienio partneriais.

Pristatėte 2015 metų ataskaitą, tačiau jūsų kadencija tik įsibėgėja. Kokie tikslai Jums atrodo svarbiausi ilgalaikėje perspektyvoje?

Kaip ir minėjau turime siekti nacionalinės lyderystės universiteto užimtose mokslo ir studijų kryptyse, tapti lygiaverčiais partneriais tarptautiniuose tinkluose. Daryti tai drąsiai ir aktyviai, nes turime visas galimybes. Labai palaikau universiteto atvirumo, bendradarbiavimo idėją. Kviesčiau iniciatyviai bendradarbiauti su kitais universitetais, švietimo ir ugdymo įstaigomis – pagreitį ir konkrečius veiklos kontūrus jau įgauna ir Didlaukio akademinio miestelio idėja. Taip pat mūsų universitetui svarbu kuo aktyviau įsitraukti kuriant nacionalinę aukštojo mokslo viziją ir strategiją, nes nuo to priklausys ir mūsų visų ateitis ir perspektyvos.

Labai svarbu nepamiršti mūsų alumnų ir su jais palaikyti nuolatinį ryšį, nes jie yra patys geriausi mūsų universiteto ambasadoriai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jų sėkmės istorijos kurti savo sėkmės istoriją įkvėps ir mūsų dabartinius, ir būsimus studentus.

Kitą savaitę tęsime naujos universiteto strategijos rengimą, diskutuodami tarsimės dėl konkrečių tikslų, uždavinių ir priemonių. Kviesime visus aktyviai įsitraukti į šį procesą.

Ačiū Jums už pokalbį.  

Visą universiteto 2015 metų veiklos ataskaitą galite peržiūrėti čia