Renginiai ir įvykiai

2016-03-01 14:20:00

Septyniolikai MRU doktorantų Lietuvos mokslo taryba skyrė stipendijas už akademinius pasiekimus

presentation1 Lietuvos mokslo taryba paskelbė, kam bus įteiktos 2016 metų doktoranto stipendijos už akademinius pasiekimus. Net 17 stipendijų skirta Mykolo Romerio universiteto doktorantams. Iš jų 6 stipendijos skirtos vadybos mokslo krypties doktorantams, 5 – psichologijos, po 3 – ekonomikos ir teisės. Net trys stipendijos skirtos prof. dr. Ritos Žukauskienės vadovaujamiems psichologijos mokslo krypties doktorantams.

Stipendijos skirtos šiems MRU doktorantams:

Andriui Balčiūnui (ekonomikos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė);

Gintarei Gulevičiūtei (vadybos mokslo kryptis, mokslinis vadovas doc. dr. Tadas Limba);

Godai Kaniušonytei (psichologijos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė);

Rusnei Kregždaitei (ekonomikos mokslo kryptis, mokslinė vadovė doc. dr. Eugenija Martinaitytė);

Ingai Malinauskaitei (teisės mokslo kryptis, mokslinis vadovas prof. dr. Darius Štitilis);

Mykolui Simui Poškui (psichologijos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė);

Vaidai Pukinaitei (vadybos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Danguolė Jankauskienė);

Tijai Ragelienei (psichologijos mokslo kryptis, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Viktoras Justickis);

Adomui Vincui Rakšniui (vadybos mokslo kryptis, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Guogis);

Viktorijai Skvarciany (ekonomikos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Daiva Jurevičienė);

Sigutei Stankevičiūtei (teisės mokslo kryptis, mokslinis vadovas prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka);

Viktorijai Stokaitei (vadybos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Aelita Skaržauskienė);

Aušrai Šilinskytei (vadybos mokslo kryptis, mokslinis vadovas prof. dr. Vainius Smalskys);

Ingai Truskauskaitei-Kunevičienei (psichologijos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Rita Žukauskienė);

Audronei Urmanavičienei (vadybos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Agota Giedrė Raišienė);

Laimai Vaigei (teisės mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Lyra Jakulevičienė);

Zuzanai Vasiliauskaitei (psichologijos mokslo kryptis, mokslinė vadovė prof. dr. Aistė Diržytė).

Sveikiname!