Renginiai ir įvykiai

2008-01-10 17:24:00

Iškilmingas Senato posėdis

dsc0168 LENKIJOS RESPUBLIKOS
SEIMO MARŠALKA
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
GARBĖS DAKTARAS
BRONISŁAW KOMOROWSKI

Bronisław Komorowski gimė 1952 m. birželio 4 d. Silezijos Obornikuose (Lenkijos Respublika), šeimoje, puoselėjusioje tvirtas nepriklausomybės tradicijas.
1977 m. Varšuvos universiteto Istorijos fakultete jam suteiktas magistro laipsnis.
Plėtodamas demokratines idėjas Bronisław Komorowski anksti įsitraukė į opozicinę veiklą. Už šią veiklą pirmą kartą areštuotas 1971 m. Pasitraukęs į pogrindį Bronisław Komorowski dirbo leidėju bei redaktoriumi. Karo padėties laikotarpiu dėstė Nepokalianovo Žemesniojoje dvasinėje seminarijoje.
Nuo 1989 m. Bronisław Komorowski dirbo valstybės tarnyboje, o 1991 m. buvo išrinktas į Seimą. Dabartinė Bronisław Komorowski kadencija Lenkijos Respublikos Seime – šeštoji. Jis atstovauja Piliečių platformai (PO). Bronisław Komorowski buvo aktyvus Lenkijos integracijos į NATO ir Europos Sąjungą šalininkas ir rėmėjas.
Svarbiausieji Bronisław Komorowski profesinės veiklos etapai:
1990–1993 m. – nacionalinės gynybos viceministras švietimo ir socialiniams reikalams;
1993–1997 m. – Laisvės sąjungos generalinis sekretorius ir Konservatorių liaudininkų partijos pirmininko pavaduotojas;
1997–2000 m. – Seimo nacionalinės gynybos komisijos pirmininkas;
2000–2001 m. – Nacionalinės gynybos ministras;
2001–2004 m. – Seimo Nacionalinės gynybos komisijos vicepirmininkas ir Seimo Užsienio reikalų komisijos narys;
2004–2006 m. – Piliečių platformos Mazovijos regiono pirmininkas, vėliau – Piliečių platformos valdybos pirmininko pavaduotojas;
2005–2007 m. – penktosios kadencijos Seimo maršalkos pavaduotojas;
2007 m. ir šiuo metu – šeštosios kadencijos Seimo maršalka.

Mykolo Romerio universiteto senatas 2008 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 1SN-25 už demokratijos stiprinimą, demokratinių vertybių ir geros kaimynystės santykių puoselėjimą Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai p. Bronisław Komorowski suteikė Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą.MARSHAL OF THE SEJM
OF THE REPUBLIC OF POLAND
DOCTOR HONORIS CAUSA OF
MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
BRONISŁAW KOMOROWSKI

Bronisław Komorowski was born on June 4, 1952 in Oborniki Śłąskie near Wrołcawia (the Republic of Poland) in a family with strong independence traditions. In 1977 he was awarded Master’s degree at Department of History of Warsaw University.
In the People’s Republic of Poland, Bronisław Komorowski was engaged in democratic opposition. He was first arrested for his opposition activities in 1971. Bronisław Komorowski was an underground printer, distributor, editor and publisher. During the period of martial law and later, he taught at the Junior Seminary at Niepokalanów.
Since 1989 Bronisław Komorowski has been in the civil service. In 1991 he was elected as member of Sejm and has been working in Sejm for six terms now. He belongs to the Civic Platform (PO). The following are the major developments of Bronisław Komorowski’s professional activities:

1990–1993 – Vice Minister of National Defense in charge of education and social affairs;
1993–1997 – Secretary General of the Freedom Union and Deputy Chairman of the Conservative People's Party;
1997–2000 – Chairman of the Sejm National Defence Committee;
2000–2001 – Minister of National Defence;
2001–2004 – Deputy Chairman of the Sejm National Defence Committee and a member of the Sejm Foreign Affairs Committee;
2004–2006 – Civic Platform’s Chairman of the Mazovia Chapter, later – PO Deputy Board Chairman;
2005–2007 – Deputy Marshal of the 5th Sejm;
2007– now – Marshal of the 6th Sejm.

On 4 January, 2008 by the unanimous decision No. 1SN-25, the Senate of Mykolas Romeris University awarded the honorable title of Doctor Honoris Causa of Mykolas Romeris University to Mr. Bronisław Komorowski, Marshal of the Sejm of the Republic of Poland, for the “remarkable role in strengthening democracy, cherishing democratic values and developing neighborhood relations”.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko