Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2016-01-05

Sveikiname

migle-eleonora-cernikovaite-9526 Miglę Eleonorą Černikovaitę (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas) 2016 m. sausio 28 d. apsigynus disertaciją "Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis" (Ekonomika, 04 S).


PREKĖS ŽENKLO VERTĖS POVEIKIO EKONOMINEI PRIDĖTINEI VERTEI NUSTATYMO MODELIS

Šiuolaikinei ekonomikai turi įtakos globalūs pokyčiai ir konkurencinė aplinka, kuri keičia verslo įmonių turto prigimtį bei pridėtinę vertę kuriančių veiksnių pobūdį. Prekės ženklas kaip vartotojų lūkesčius atspindintis nematerialusis turtas veikia įmonės pridėtinės vertės kūrimo turinį ir specifiką.
Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokiais tinkamais metodais ir rodikliais išmatuoti prekės ženklo vertę ir kaip nustatyti bei įvertinti prekės ženklo poveikį įmonės ekonominei pridėtinei vertei.
Sudarytas teorinis prekės ženklo vertės  ir jos poveikio kompleksinio vertinimo modelis apima prekės ženklo vertės ir ekonominei pridėtinei vertei įtakos turinčių rodiklių indentifikavimą; skaitinės reikšmės rodikliams suteikimą; prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei rodiklių apjungimą. Pasiūlyta vertinimo metodika, kuri leidžia praktiškai nustatyti ir patikrinti du susietus kintamuosius: prekės ženklo vertę ir įmonės ekonominę pridėtinę vertę. Siūloma metodika remiasi kokybinių (ekspertinio ir daugiakriterio vertimo) ir kiekybinių (anketinės apklausos, sektorinės, finansinės ir statistinės įmonių analizės) mokslinių tyrimų metodų deriniu.
Prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis gali būti taikomas verslo  įmonėse, kaip įrankis užtikrinant strateginius prekių ženklų valdymo ir plėtros sprendimus bei efektyvų verslo valdymo sprendimų priėmimą ir vertinimą, siekiant užtikrinti pridėtinės vertės kūrimą verslo įmonėse.