Vizitai, susitikimai

2015-12-22

MRU LAB viešėjo prancūzų sociologė Dominique Epiphane

experte-epiphane-dominique Socialinių inovacijų laboratorijų tinkle MRU LAB viešėjo prancūzų sociologė Dominique Epiphane, Prancūzijos ambasados Lietuvoje atašė lingvistikos klausimams Nicolas Torres bei jo asistentė Snieguolė Kavoliūnienė.
Viešnios susitiko su MRU Mokslo ir tarptautinių ryšių prorektore dr. Inga Žalėniene ir Lyčių tyrimų laboratorijos vadove dr. Egle Krinickiene.

Dominique Epiphane dirba Prancūzijos kvalifikacijų studijų ir tyrimų centre (CEREQ), veikiančiame prie Prancūzijos nacionalinių Darbo ir Švietimo ministerijų. Viena iš esminių Dominique Epiphane tyrimų krypčių yra vyrų ir moterų lygios galimybės.

Pasak MRU LAB dr. Eglės Krinickienės, šio susitikimo tikslas buvo pristatyti atstovaujamas institucijas ir susipažinti su vyrų ir moterų lygių galimybių problematika Prancūzijoje ir Lietuvoje, taip pat aptarti Dominique Epiphane ir MRU Lyčių tyrimų laboratorijos bendradarbiavimo galimybes.

Dr. Inga Žalėnienė pasveikino svečius ir pristatė Mykolo Romerio universitetą bei Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo MRU LAB veiklą. Dominique Epiphane savo ruožtu apžvelgė tyrimų centro CEREQ veiklą ir pagrindines savo tyrimų kryptis, o Eglė Krinickienė - MRU Lyčių tyrimų laboratorijos misiją, tikslus bei uždavinius, supažindino svečius su svarbiausiomis laboratorijos tyrimų kryptimis.

Dominique Epiphane pažymėjo, kad Prancūzija savo mentalitetu jau yra pasirengusi lyčių balansui įvairiose visuomenės gyvavimo sferose. Taip pat buvo aptarti lyčių lygybės iššūkiai, o bendra problematika ir mokslinių tyrimų kryptys moterų ir vyrų lygių galimybių srityje jau artimiausiu metu atveria plačias bendradarbiavimo galimybes mokslinėje projektinėje veikloje.