Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-12-15

Sveikiname

dalia-averkiene-disertacija-7331 Dalia Averkienė gins disertaciją "Procesiniai terminai: teisingo ir efektyvaus civilinio proceso prielaida"

2016 m. sausio 25 d. 13 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. Dalia Averkienė (Teisės fakultetas, Civilinės justicijos institutas) gins disertaciją "Procesiniai terminai: teisingo ir efektyvaus civilinio proceso prielaida" (Teisė, 01 S).

PROCESINIAI TERMINAI: TEISINGO IR EFEKTYVAUS CIVILINIO PROCESO PRIELAIDA

Disertacijoje procesiniai terminai nagrinėjami kaip priemonė teisingam ir efektyviam civiliniam procesui pasiekti. Procesinių terminų koncepcijai atskleisti, analizuojama procesinių terminų kilmė, reglamentavimo raida, šių terminų turinio elementai, paskirtis, procesiniai terminai atribojami nuo kitų materialinės ir procesinės teisinės prigimties terminų. Tiriant procesinių terminų efektyvumo formaliąją ir turiningąją dalis bei jų sąveiką su teisingu procesu, analizuojamas procesinių terminų reglamentavimo efektyvumas, terminų taikymo problemos atskirose civilinio proceso stadijose. Disertacijoje taip pat nagrinėjamos valstybės civilinės atsakomybės už civilinio proceso trukmės pažeidimus sąlygos.

PROCEDURAL TIME LIMITS: A PRECONDITION FOR FAIR AND EFFECTIVE CIVIL PROCEEDINGS  

The procedural time limits are examined in the doctoral dissertation as a means of achieving fair and effective civil proceedings. In pursuance of revealing the concept of procedural time limits, the origin of the procedural time limits, development of regulation thereof, the elements of the content of time limits have been analysed; the procedural time limits have been distinguished from other substantive and procedural legal time limits. The effectiveness of regulation of the procedural time limits, the issues concerning the application of the time limits at different stages of civil proceedings have been analysed through examination of the formal and substantive parts of the effectiveness of procedural time limits and their interaction with fair proceedings. The conditions of civil liability of the state for violations of the length of civil proceedings also have been explored in the doctoral thesis.