Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-12-14

Sveikiname

elze-rudiene-7059 Elzę Rudienę (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas) 2015 m. sausio 19 d. 17.30 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. apsigynusią disertaciją "Mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas" (Vadyba, 03 S).

MAŽMENINĖS PREKYBOS INTERNACIONALIZACIJOS PROCESO POVEIKIO VARTOTOJŲ NUOSTATOMS VERTINIMAS

Disertacijoje išnagrinėta iškelta tyrimo problema – kaip įvertinti mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikį vartotojų nuostatoms. Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjamos mažmeninės prekybos internacionalizacijos teorijos ir proceso konceptai, jų pokyčiai ir sąveika su vartotojų nuostatomis. Teoriškai pagrindžiamos netiesioginio ir tiesioginio poveikio veiksnių grupės ir jų elementai. Antrojoje disertacijos dalyje apibendrinami mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso tyrimai ir pateikiamas poveikio vartotojų nuostatoms kompleksinio vertinimo modelis bei metodologija. Trečioje disertacijos dalyje apibendrinami ekspertų apklausos ir empirinio tyrimo  rezultatai, taikant mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms kompleksinio vertinimo modelį. Disertaciją užbaigia išvados ir rekomendacijos, tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.  

THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE INTERNATIONALISATION OF RETAIL TRADE UPON CONSUMER ATTITUDES

The present dissertation addressed the problem formulated for the purpose of the study – the method for an assessment of the impact of the retail trade internationalisation process upon the attitudes of consumers. Part I of the dissertation examines the concepts of the theory and the process of the retail trade internationalisation, their development and the interaction with attitudes of consumers. The paper theoretically substantiates the groups of factors of indirect and direct factors, and their elements. Part II of the dissertation summarises the studies and surveys in the area of retail trade internationalisation, and provides a model and the methodology for an integrated assessment of the impact upon consumers. Part III of the dissertation summarises the results of the expert survey and an empiric study by applying the model for an integrated assessment of the retail trade internationalisation upon the attitudes of consumers. The dissertation is completed with the conclusions and recommendations regarding further areas of studies, the list of references and the Annexes.