Renginiai ir įvykiai

2015-12-10

MRU studentams pirmą kartą įteikti Senato stipendijų diplomai

1 Vadovaudamasis Mykolo Romerio universiteto Senato stipendijų skyrimo nuostatų, patvirtintų Senato 2011 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1SN-12,  
Mykolo Romerio universiteto Senatas  2015 m. gruodžio 4 d. 1SN-13 nutarimu skyrė Mykolo Romerio universiteto Senato stipendijas 2015 metų rudens semestrui:

1.Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų studentams:
1.1. Justinai Budžiūtei tarptautinės politikos ir ekonomikos programos I kursas;
1.2. Irmantui Pečiūrai tarptautinės politikos ir ekonomikos programos I kursas.

2. Socialinių technologijų fakulteto bakalauro studijų studentams:
2.1. Laurynui Kalesinskui psichologijos programos III kursas;
2.2. Lahcene Mehennaoui socialinio darbo programos anglų kalba II kursas;
2.3. Deimantei Pukalskaitei, socialinės pedagogikos programos IV kursas.

3. Teisės fakulteto bakalauro studijų studentams:
3.1. Agnei Juodžentytei teisės programos II kursas;
3.2. Liutaurui Vasiliauskui teisės programos III kursas.

4. Viešojo saugumo fakulteto policijos veiklos programos bakalauro III kurso studentei Simonai Rimkutei.

Senato stipendijų diplomus studentams įteikė Rektorius ir Senato pirmininkas, džiaugdamiesi aukštą studijų ir visuomeninės veiklos meistriškumą demonstruojančiais studentais, kviesdami skleisti gerąjį pavyzdį ir toliau kryptingai siekti puikių rezultatų akademinėje ir kitose veiklose.

Apdovanojimą atsiėmę studentai sutarė dėl  Senato stipendijomis apdovanotų alumnų klubo steigimo.
Tikimasi, kad Senato stipendijų diplomų įteikimo ceremonija taps viena iš Universiteto tradicijų.